Bạn cần tìm gì ?

HaraRetail - Cấu hình hóa đơn

Khi bán hàng, đặt biệt khi bán trực tiếp tại cửa hàng, nhân viên cần phải xuất hóa đơn cho khách mua hàng. Do đó, Nhà bán hàng cấu hình hóa đơn để tạo ra được mẫu hóa đơn phù hợp và ưng ý nhất.

Các mục liên quan


Tại sao phải cấu hình hóa đơn trong HaraRetail?

Khi sử dụng HaraRetail bán hàng tại cửa hàng, thông thường Nhà bán hàng sẽ in hóa đơn đi kèm theo sản phẩm của khách hàng.

Mẫu hóa đơn đó Nhà bán hàng có thể thiết lập trong phần cấu hình hóa đơn của HaraRetail cho phù hợp với nhu cầu của Nhà bán hàng.


Cách cấu hình hóa đơn như thế nào?

Để cấu hình hóa đơn, Nhà bán hàng làm theo quy trình sau: 

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Hararetail

 2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn nút biểu tượng Menu

 3. Trong menu, Nhà bán hàng chọn Cấu hình.
 4. Chọn Hóa đơn
 5. Trong trang In hóa đơn, nhà bán hàng tùy chỉnh hiện/ẩn các thông tin trên hóa đơn.

  • Chọn khổ giấy in hóa đơn: mặc định của hệ thống là In nhiệt ( 58mm ). Nhà bán hàng có thể tùy chọn các khổ giấy khác.

  • Chọn Kiểu in: mặc định của hệ thống là Kiểu tiêu chuẩn. Nhà bán hàng có thể chọn in Kiểu tiết kiệm giấy.

  • Cấu hình mục hiển thị: Nhà bán hàng nhấp chọn để hiển thị và bỏ chọn để ẩn hiển thị. Các thông tin hiển thị bao gồm:
   • Thông tin cửa hàng bán


   • Thông tin người bán


    Lưu ý: Nhà bán hàng nhấp chọn Chọn file để tài mẫu logo muốn hiển thị trên hóa đơn.

   • Thông tin khách hàng mua hàng

   • Thông tin đơn hàng

 6. Nhà bán hàng chọn In thử nếu muốn xem thử bản in nháp.


 7. Nhà bán hàng chọn Lưu thay đổi xác nhận các thay đổi. Lúc này các tùy chỉnh mới có hiệu lực.