HaraRetail - Cấu hình đơn hàng

 

Các mục liên quan


Tại sao phải cấu hình hóa đơn trong HaraRetail?

Khi sử dụng HaraRetail bán hàng tại cửa hàng, thông thường Nhà bán hàng sẽ in hóa đơn đi kèm theo sản phẩm của khách hàng.

Mẫu hóa đơn đó Nhà bán hàng có thể thiết lập trong phần cấu hình hóa đơn của HaraRetail để phù hợp với nhu cầu của bên Nhà bán hàng hơn.

Cách cấu hình hóa đơn như thế nào?

Để cấu hình hóa đơn Nhà bán hàng làm theo quy trình sau: (Chú ý: Chỉ chủ tài khoản mới có quyền cấu hình HaraRetail)

  • Tại màn hình làm việc của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

  • Sau đó chọn Cấu hình:
  • Chọn Tab: Hóa đơn

  • Tại màn hình là việc có thể thêm bớt các thông tin Nhà bán hàng muốn hiển thị ở hóa đơn, Nhà bán hàng có thể xem trước mẫu ở phía bên phải của màn hình.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.