Bạn cần tìm gì ?

HaraRetail - Cấu hình địa chỉ

Các mục liên quan


Tại sao lại phải cấu hình địa chỉ cho HaraRetail?

Cấu hình địa chỉ cho HaraRetail để đơn hàng có thể ghi lại thông tin địa chỉ đã bán hàng cho Khách mua hàng. 

Nếu shop có từ 2 địa chỉ trở lên và không cấu hình địa chỉ, Nhà bán hàng sẽ không sử dụng được HaraRetail!


Phải làm sao để có danh sách các địa chỉ của cửa hàng?

Để tạo danh sách các địa chỉ cho shop, Nhà bán hàng có thể Cấu hình địa chỉ trong Trang quản trị của Haravan


Làm thế nào để cấu hình cho máy tính biết đang bán hàng tại địa chỉ nào?

Để cấu hình địa chỉ, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

  1. Tại Trang quản trị của Haravan -> Ứng dụng -> HaraRetail -> Đăng nhập bằng mã đăng nhập của Chủ tài khoản. 
  2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

  3. Chọn Cấu hình

  4. Tại màn hình làm việc, chọn địa chỉ muốn cấu hình cho máy tính
  5. Khi chọn địa chỉ xong, phía sau sẽ hiện dấu tick màu xanh và hiện lên dòng thông báo Thay đổi cấu hình thành công là Nhà bán hàng đã cấu hình thành công địa chỉ cho máy tính này.

Lưu ý:

  • Việc cấu hình địa chỉ là cấu hình cho trình duyệt của máy. Mỗi một trình duyệt chỉ cấu hình được duy nhất một địa chỉ cửa hàng.
  • Với địa chỉ cửa hàng được cấu hình, sẽ tương ứng với nhân viên phụ trách bán hàng tại cửa hàng đó.
  • Với nhân viên không được cấu hình địa chỉ, khi đăng nhập vào Hararetail sẽ nhận được pop up thông báo: