HaraRetail - Cấu hình chuyển ca


Các mục liên quan


Tác dụng của việc mở chức năng chuyển ca là gì?

Chức năng chuyển ca cho phép Nhà bán hàng có thể theo dõi và quản lý doanh thu cụ thể cho từng ca bán hàng của nhân viên bán hàng tại cửa hàng. 

Để sử dụng chức năng chuyển ca cần phải cấu hình như thế nào?

Để sử dụng chức năng chuyển ca, Nhà bán hàng cần phải cấu hình chuyển ca theo đúng nhu cầu của shop.

Để cấu hình chuyển ca Nhà bán hàng làm theo quy trình sau: (Chú ý: Chỉ chủ tài khoản mới có quyền cấu hình HaraRetail)

  • Tại màn hình làm việc của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

  • Sau đó chọn Cấu hình:
  • Chọn Tab Chuyển ca:

Cách cấu hình chuyển ca trong HaraRetail

1. Mở chức năng chuyển ca:

Để mở chức năng chuyển ca Nhà bán hàng có thể chuyển trạng thái của "Mở chức năng chuyển ca" sang trạng thái màu xanh

2. Mở chức năng Theo dõi tiền mặt

Khi Nhà bán hàng Tắt chức năng này (thanh trạng thái màu xám)

Nhà bán hàng sẽ không theo dõi được lượng tiền mặt trong ca làm việc của nhân viên khi mở và kết thúc ca

Để mở chức năng theo dõi tiền mặt, Nhà bán hàng có thể bật bằng cách chuyển trạng thái của chức năng này sang màu xanh

Khi đó xuất hiện mục ghi chú tiền mặt để Nhà bán hàng có thể theo dõi và quản lý cho mỗi ca làm việc

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.