HaraRetail - Cấu hình chung

 

Các mục liên quanCấu hình chung trong HaraRetail mang lại giá trị gì?

Trong HaraRetail Nhà bán hàng có thể vào mục cấu hình chung để cấu hình một số tính năng liên quan cơ bản để phù hơp với shop như:

  • Cấu hình in hóa đơn
  • Cấu hình nút scroll
  • Cấu hình bán hàng theo chi nhánh

Để vào được mục Cấu hình chung của HaraRetail Nhà bán hàng làm các thao tác sau: (Chú ý: Chỉ chủ tài khoản mới có quyền cấu hình HaraRetail)

  • Tại màn hình làm việc của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

  • Sau đó chọn Cấu hình:
  • Chọn Tab Cấu hình chung:

Cấu hình in hóa đơn

Tại Cấu hình in hóa đơn, nếu Nhà bán hàng bật chức năng Cho phép tự động in hóa đơn (Màu xanh) thì sau mỗi lần tạo đơn hàng thành công và máy tính bán hàng có kết nối với máy in, đơn hàng sẽ được in tự động mà nhân viên bán hàng không cần phải chọn in đơn hàng.

Ngược lại nếu Nhà bán hàng tắt chức năng này (Màu xám) thì đơn hàng sẽ không tự động in sau mỗi lần tạo đơn hàng thành công mà nhân viên sẽ làm thủ công chọn In đơn hàng mới in được đơn hàng.

Cách cấu hình nút Scroll 

Khi Nhà bán hàng bật chứ năng Cho phép hiển thị nút scroll (Màu xanh) thì máy tính bán hàng sẽ có thanh cuộn chuột.

Ngược lại nếu Nhà bán hàng tắt chức năng này (Màu xám) thì máy tính bán hàng sẽ không có thanh cuộn chuột.


Cách cấu hình bán hàng theo chi nhánh

Trường hợp 1: Khi Nhà bán hàng tắt chức năng Cấu hình bán hàng theo chi nhánh (màu xám), mọi nhân viên dều có thể đăng nhập vào bất cứ thiết bị của chi nhánh nào để bán hàng như bình thường.

Trường hợp 2: Nếu Nhà bán hàng bật chức năng này (màu xanh), nhân viên chỉ có thể được bán hàng đúng theo địa chỉ Nhà bán hàng cấu hình cho nhân viên đó.

Ví dụ nhân viên Minh được cấu hình bán tại Kho A (65 Trần Quốc Hoàn,...) thì chỉ có thể đăng nhập vào máy tính tại Kho A (65 Trần Quốc Hoàn,...) thôi.

Nếu nhân viên đăng nhập tại một máy tính ở địa chỉ khác, sẽ hiện thông báo yêu cầu liên hệ với chủ shop như sau

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.