Bạn cần tìm gì ?

HaraRetail - Cấu hình bán hàng

Cấu hình bán hàng hỗ trợ cho Nhà bán hàng có thể cấu hình ràng buộc các nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng trên HaraRetail phù hợp với nghiệp vụ bán hàng của chính cửa hàng đang hoạt động, hỗ trợ các nhân viên bán hàng xử lý bán hàng nhanh chóng và tránh những sai sót đáng có.


Cách cấu hình bán hàng tại HaraTail

Bước 1: Vào Ứng dụng Hararetail:

 1. Đăng nhập trang quản trị Website.
 2. Trong màn hình trang quản trị -> Ứng dụng
 3. Trong kho Ứng dụng -> Vào Ứng dụng HaraRetail

 4. Đăng nhập vào ứng dụng HaraRetail với tài khoản "Chủ sở hữu"

Bước 2: Khi đã đăng nhập vào ứng dụng

 1. Tại màn hình làm việc của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

 2. Sau đó chọn Cấu hình
 3. Chọn Menu Bán hàng

 4. Tại màn hình làm việc, Tắt/Bật các trường hợp cấu hình phù hợp với nhu cầu của cửa hàng.
  Cụ thể các trường có tính năng Bật/Tắt (Tương ứng trạng thái màu xanh và màu xám) để phục vụ việc cấu hình dễ dàng.


Cấu hình tồn kho cho cửa hàng tại HaraRetail

 1. Chức năng "Cho phép bán hàng khi hết tồn kho" (Sản phẩm có số lượng = 0).
  Trường hợp 1: Khi Bật chức năng này (Màu xanh).
  - Các sản phẩm khi hết tồn kho (Số lượng tồn =0) hệ thống sẽ tự động gắn nhãn "Hết hàng".
  - Ví dụ: Tạo đơn hàng với những sản phẩm có gắn nhãn "Hết hàng" vẫn sẽ có thông báo hiển thị "Hết hàng" khi chọn sản phẩm vào giỏ hàng. Nhưng vẫn tiến hành việc thanh toán và hoàn tất cho đơn hàng có chứa sản phẩm hết hàng được.
  - Cấu hình này dành cho những cửa hàng nhập hàng về liên tục. Có những sản phẩm hết hàng trong hệ thống, do chưa nhập liệu được nhưng ngoài thực tế, cửa hàng vẫn có hàng.


  Trường hợp 2:
   
  Khi Tắt chức năng này (Màu xám)
  - Không thể tạo đơn hàng với sản phẩm này được và có thông báo Hết hàng cuối màn hình.
  - Sản phẩm không thể thêm vào giỏ hàng.

 2. Chức năng Ẩn sản phẩm khi hết hàng (Chỉ hoạt động khi không chọn "Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi đã hết hàng" trong Sản phẩm).


  Trường hợp 1:
  Khi bật chức năng này (Màu xanh)
  - Các sản phẩm khi hết hàng tồn kho (Số lượng tồn kho = 0SP) sẽ không hiển thị lên trên danh sách sản phẩm để nhân viên bán hàng chọn sản phẩm bán.


  Trường hợp 2: Khi tắt chức năng này (Màu xám)
  - Các sản phẩm khi hết hàng tồn kho vẫn hiển thị trên danh sách sản phẩm để nhân viên bán hàng chọn sản phẩm bán.
  - Hỗ trợ cho cả sản phẩm và Variant (Biến thể sản phẩm)Cách cấu hình đổi/trả hàng cho cửa hàng tại HaraRetail.

 1. Chức năng Cho phép đổi hoặc trả hàng khác chi nhánh:
  - Trường hợp nghiệp vụ bán hàng của cửa hàng cho phép Khách mua hàng mua hàng tại Kho 1 nhưng mang sản phẩm tới Kho 2 để đổi hoặc  trả sản phẩm
  - Trường hợp khi Bật chức năng (nút cấu hình màu xanh): Cho phép khách mua hàng mua ở kho 1 và đổi hoặc trả hàng ở kho 2 thuộc chi nhánh của cửa hàng.
  - Trường hợp tắt chức năng (nút cấu hình màu xám): Khách mua hàng không thể mua hàng ở kho 1 và đổi hoặc trả hàng ở kho 2 thuộc chi nhánh của cửa hàng. Khách chỉ có thể mua và đổi hoặc trả hàng ở cùng 1 chi nhánh.
 2. Chức năng Không hoàn tiền cho khách đổi trả hàng có giá trị nhỏ hơn:
  - Mở cấu hình này với Trường hợp nghiệp vụ bán hàng của cửa hàng cho phép hoàn tiền khách mua hàng trả hàng hoặc đổi sản phẩm với sản phẩm mua hàng có giá trị nhỏ hơn sản phẩm đổi. 
  Trường hợp tắt chức năng  (nút cấu hình màu xám)
  - Cho phép hoàn lại số tiền cho khách mua hàng khi trả hàng hoặc đổi sản phẩm mua hàng có giá trị nhỏ hơn sản phẩm đổi.
  - Ví dụ: Mua sản phẩm A trị giá 500,000 VND trả Sản phẩm A => Cửa hàng hoàn trả cho khách mua hàng 500,000 VND
  - Ví dụ: Mua sản phẩm A trị giá 500,000 VND đổi sản phẩm A lấy sản phẩm B có trị giá 300,000 VND => Cửa hàng phải hoàn trả cho khách mua hàng 200,000 VND.


  Trường hợp 2: Khi bật chức năng này (Nút cấu hình màu xanh)
  - Trường hợp này cửa hàng không hoàn tiền lại cho Khách mua hàng khi Khách mua hàng trả hàng hoặc đổi sản phẩm mới.


Cấu hình đơn hàng cho cửa hàng tại HaraRetail

 1. Chức năng "Cho phép huỷ đơn hàng tại HaraRetail"
  • Cấu hình này rất quan trọng trong việc quản lý bán hàng tài cửa hàng cho những cửa hàng kinh doanh theo dạng chuỗi cửa hàng, hoặc có nhân viên quản lý.
  • Cấu hình này nếu mở sẽ cho phép nhân viên tại cửa hàng có quyền huỷ đơn hàng trên HaraRetail (Chỉ những đơn hàng bán tại cửa hàng hoặc những đơn hàng chưa hoàn tiền mới được quyền huỷ).
  • Trường hợp 1: Tắt chức năng này (Nút cấu hình Màu xám).
   - Trong chi tiết đơn hàng tại HaraRetail không có nút "Hủy đơn hàng" => Nhân viên bán hàng sẽ không thể huỷ đơn hàng tại HaraRetail.
   - Muốn huỷ đơn hàng, nhân viên phải có quyền truy cập trang quản trị Website của Haravan hoặc nhờ Chủ tài khoản huỷ đơn hàng trong trường hợp cần thiết phải huỷ đơn hàng đó.

  • Trường hợp 2: Khi bật chức năng này (Nut cấu hình Màu xanh).
   - Trong chi tiết đơn hàng tại HaraRetail sẽ hiển thị nút "Huỷ đơn hàng". Cho phép nhân viên bán hàng huỷ đơn hàng.  • Để huỷ đơn hàng tại HaraRetail nhân viên xử lý vào chi tiết đơn hàng
   -> hủy đơn hàng-> Nhập mã đơn hàng -> Xác nhận huỷ

  • Đơn hàng huỷ sẽ tương đương với nghiệp vụ hoàn tiền sau đó huỷ đơn hàng.
   - Những đơn hàng huỷ tại HaraRetail sẽ không được ghi nhận doanh thu, số tiền hoàn vào phần quản lý ca trực.
   - Nghiệp vụ huỷ đơn hàng tại HaraRetail nên dùng cho những trường hợp tạo sai đơn hàng, không muốn ảnh hưởng đến báo cáo doanh thu cuối ngày của ca.
  • Lưu ý: Huỷ đơn hàng ở HaraRetail là một nghiệp vụ đặc biệt quan trọng liên quan tới việc quản lý kinh doanh của Nhà bán hàng. Nên để mở cấu hình này Nhà bán hàng nên cân nhắc kỹ.

 2. Chức năng "Đơn hàng bán tại HaraRetail có trạng thái xác thực là đã xác thực".
  • Haravan có trạng thái "xác thực". Đối với những đơn hàng online tạo trên website thì sẽ có trạng thái xác thực = "Chưa xác thực". Nhà bán hàng sẽ phải tự chuyển đổi đơn hàng về trạng thái xác thực = Đã xác thực.
  • Trạng thái xác thực sẽ được chuyển đổi tuỳ vào nghiệp vụ bán hàng riêng của từng cửa hàng. Sẽ có những cửa hàng xác thực đơn hàng dựa vào khách hàng có thực, có thông tin khách hàng. Cũng có những shop trạng thái xác thực phụ thuộc vào sản phẩm, nếu có sản phẩm thì sẽ chuyển đơn hàng thành đã xác thực. 
  • Để cấu hình tính năng này, Nhà bán hàng vào phần cấu hình tại ứng dụng HaraRetail => Cấu hình bán hàng và chọn mở hoặc tắt chức năng này đi.

  • Trường hợp 1: Khi tắt chức năng này (Nút cấu hình Màu xám).
   - Tất cả đơn hàng được tạo từ HaraRetail sẽ có trạng thái xác thực = Chưa xác thực trong trang quản trị website của Haravan. Nếu muốn chuyển trạng thái xác thực cho những đơn hàng này, phải vào chi tiết đơn hàng trong trang quản trị và bấm xác thực thủ công.


  • Trường hợp 2: Khi bật chức năng này (Nút cấu hình màu xanh).
   - Trạng thái xác thực đơn hàng trong trang Admin sẽ được để là Đã xác thực đơn hàng đối với tất cả các đơn hàng được tạo từ HaraRetail. 3. Chức năng "Không hiển thị đơn hàng Online tại HaraRetail"
  • Cấu hình hỗ trợ cho những cửa hàng muốn quản lý riêng biệt, hoặc chỉ có 1 chi nhánh hỗ trợ quản lý cho cả 2 mô hình kinh doanh:
   • Doanh thu Online (Đơn hàng đến từ các kênh bán hàng online) 
   • Doanh thu Offline (Đơn hàng đến từ HaraRetail)
  • Nên tại HaraRetail sẽ có mục cấu hình không cho phép hiển thị những đơn hàng Online trên HaraRetail để nhân viên không thể xử lý (Hoàn tiền, huỷ) cho những đơn hàng đó được.
  • Để cấu hình cho tính năng này, Nhà bán hàng truy cập vào ứng dụng HaraRetail => cấu hình => cấu hình bán hàng => chọn tắt mở cấu hình tuỳ nghiệp vụ bán hàng. Cấu hình đang mặc định là tắt.

  • Trường hợp 1: Nếu mở cấu hình (Nút cấu hình màu xanh)
   - Những đơn hàng Online được tạo từ các kênh bán hàng khác ngoài thì sẽ không hiển thị lên phần danh sách quản lý đơn hàng tại HaraRetail.
   - Nếu muốn xử lý (Hoàn tiền, huỷ) những đơn hàng Online này thì phải vào trang quản trị website của Haravan để xử lýlý
  • Trường hợp 2: Nếu tắt cấu hình (Nút cấu hình màu xám)
   - Những đơn hàng Online sẽ hiển thị lên phần danh sách quản lý đơn hàng tại HaraRetail. 
   - Nhân viên bán hàng có thể xử lý (Hoàn tiền, huỷ) những đơn hàng Online này trên HaraRetail được. 
 4. Chức năng "Đổi/Trả một lần" 
  • Đây là chức năng được bổ sung từ đầu tháng 4/2018, đơn hàng được đổi hoặc trả chỉ duy nhất một lần. Cụ thể là một đơn hàng đã từng thực hiện thao tác Đổi/Trả thì không thể thực hiện lại thao tác này cho đơn hàng đó nữa.
  • Tính năng này giúp nhân viên biết được chính xác những đơn hàng đã từng được Đổi/Trả và từ chối Đổi/Trả lần 2 cho cùng một đơn hàng.
  • Nhà bán hàng và nhân viên cần phân biệt giữa việc không thực hiện đổi trả của đơn hàng đã từng Đổi/Trả với đơn hàng có trạng thái chưa hoàn thành (điều kiện tiên quyết của việc thực hiện Đổi/Trả là đơn hàng có trạng thái Đã hoàn thành).
  • Nhà bán hàng tham khảo thêm bài viết hướng dẫn Đổi/Trả tại đây.
  • Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các Nhà bán hàng kinh doanh các sản phẩm khó thực hiện Đổi/Trả nhiều lần: hàng hóa có số lượng có hạn (limited), hàng hóa có hạn sử dụng ngắn hạn, hàng hóa cồng kềnh bất tiện trong việc vận chuyển,...
  • Để cấu hình tính năng này, Nhà bán hàng vào phần Cấu hình của HaraRetail => Cấu hình bán hàng và chọn mở hoặc tắt tính năng này.

  • Trường hợp 1: Tắt chức năng này (Nút cấu hình Màu xám).
   - Nhà bán hàng có thể thực hiện Đổi/Trả nhiều lần cho một đơn hàng. Việc Đổi/Trả chỉ kết thúc khi đơn hàng đã nhập trả toàn bộ số lượng hàng hóa và số tiền mua hàng.
  • Trường hợp 2: Khi bật chức năng này (Nút cấu hình màu xanh).
   - Không hiện nút Đổi Trả cho các đơn hàng từng thực hiện Đổi/Trả