Bạn cần tìm gì ?

HaraRetail - Bán hàng

HaraRetail của Haravan là một Ứng dụng có thể giúp Nhà bán hàng có thể bán sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng.

Nhà bán hàng sử dụng để tạo giỏ hàng cho mỗi khách hàng, tùy chỉnh giỏ hàng theo từng trường hợp cụ thể, và sau đó chấp nhận thanh toán với một loạt các phương thức thanh toán đã tích hợp vào ứng dụng.

 Bao gồm các mục:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.