HaraRetail

HaraRetai là một ứng dụng phần mềm bán hàng tại cửa hàng (Bán hàng Offline), hỗ trợ Nhà bán hàng bán hàng tại cửa hàng và đồng bộ đơn hàng cũng như thông tin Khách mua hàng về quản lý tập trung tại Trang quản trị Haravan.

Ứng dụng HaraRetail là một ứng dụng quản lý bán hàng (POS) tại một cửa hàng hoặc chuỗi cửa hàng. Nó hỗ trợ các tính năng sau:

- Bán hàng tại cửa hàng

- Quản lý đơn hàng

- Chuyển ca trực của nhận viên

- Cấu hình quản lý ứng dụng

Lưu ý: đây là ứng dụng tính phí, ứng dụng được trải nghiệm miễn phí trong 14 ngày, không giới hạn bất kỳ tính năng nào. Nếu sau 14 ngày dùng thử, Nhà bán phải phải trả phí ứng dụng tối thiểu một lần là 6 tháng.

Link ứng dụng: tại đây

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.