Bạn cần tìm gì ?

HaraReatail - Cấu hình nhân viên

Các mục liên quan


Cấu hình nhân viên có tác dụng gì?

Việc cấu hình nhân viên trong HaraRetail giúp cho Nhà bán hàng có thể cấu hình mã đăng nhập và địa chỉ bán hàng cho từng nhân viên cụ thể.

Danh sách nhân viên trong Cấu hình nhân viên được lấy từ danh sách Quản trị viên được phân quyền trong Trang quản trị của Haravan.

Lưu ý: Danh sách quản trị viên này phải được cấp quyền quản trị viên, không bao gồm quản trị viên đang được mời quyền quản trị.Cách cấu hình nhân viên cho HaraRetail.

Để cấu hình nhân viên Nhà bán hàng làm theo quy trình sau:

(Lưu ý: Chỉ chủ tài khoản mới có quyền cấu hình HaraRetail)

  1. Tại màn hình làm việc của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

  2. Sau đó chọn Cấu hình:
  3. Chọn Nhân viên:


Tại màn hình làm việc, có thể click chỉnh sửa để thay đổi thông tin 

Tại đây, Nhà bán hàng có thể cấu hình lại mã đăng nhập và chọn địa chỉ cụ thể cho từng nhân viên, sau đó Lưu