• Trang chủ
  • ->
  • HaraPage - Tạo tag hội thoại và tag khách hàng

HaraPage - Tạo tag hội thoại và tag khách hàng

Tạo tag (nhãn) cho các hội thoại và Khách mua hàng sẽ giúp nhà bán hàng dễ dàng tìm và lọc các thông tin cần thiết để phục vụ cho mục đích riêng.

Các mục liên quan:

Tạo tag cho hội thoại

Tạo tag hội thoại sẽ giúp cho Nhà bán hàng dễ dàng phân loại một cuộc hội thoại. Trong trường hợp cửa hàng có nhiều nhân viên tương tác hoặc tương tác với khách hàng củ, tag hội thoại sẽ cho biết tình trạng của hội thoại đó để xử lý nhanh hơn.

Để tạo tag cho hội thoại:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào hội thoại muốn gắn tag.

3. Phía dưới tên hội thoại, bấm Chỉnh sửa nhãn.

4. Ở cửa sổ Chỉnh sửa nhãn, ấn chọn các nhãn đã có sẵn hoặc nhập mới một nhãn vào ô Nhập các nhãn phân cách bằng dấu phẩy.

5. Ấn nút Chỉnh sữa nhãn để thêm nhãn cho hội thoại.

Lọc tag hội thoại

Có hai cách lọc tag hội thoại:

  • Tìm kiếm tên tag
  • Chọn lọc theo tag

Tìm kiếm tên tag

Để tìm kiếm:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào biểu tượng kính lúp và nhập tên tag muốn tìm.

3. Các hội thoại chứa tag sẽ được liệt kê phía dưới. Ấn dấu x để bỏ tìm kiếm.

Chọn lọc theo tag

Để lọc theo tag:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào biểu tượng menu.

3. Ở menu sổ xuống, chọn tag muốn lọc.

Xóa tag hội thoại

Để xóa tag hội thoại có hai cách:

  • Xóa tag ở mỗi hội thoại
  • Xóa luôn tag ở tất cả hội thoại

Xóa tag ở mỗi hội thoại

Để xóa tag cho hội thoại:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào hội thoại muốn gắn tag.

3. Phía dưới tên hội thoại, bấm Chỉnh sửa nhãn.

4. Ở cửa sổ Chỉnh sửa nhãn, ấn dấu x của nhãn muốn bỏ.

5. Ấn nút Chỉnh sữa nhãn để lưu lại.

Xóa luôn tag ở tất cả hội thoại

Để xóa tag ở tất cả hội thoại:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào biểu tượng menu.

3. Ở menu sổ xuống, ấn dấu x của tag cần xóa.

Thêm tag cho khách hàng

Tạo tag cho khách hàng sẽ giúp cho Nhà bán hàng dễ dàng phân loại khách hàng. Tag khách hàng sẽ cho biết các thông tin quan trọng được tóm tắt qua các tag của khách hàng đó.

Tag khách hàng có thể tạo tại phần Khách hàng cũng như tạo ở Harapage.

Để tạo tag khách hàng:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào hội thoại muốn gắn tag.

3. Ở phẩn thông tin khách hàng, bấm Chỉnh sửa nhãn.

4. Ở cửa sổ Thêm nhãn khách hàng, ấn chọn các nhãn đã có sẵn hoặc nhập mới một nhãn vào ô Nhập nhãn, các nhãn sẽ cách nhau bởi dấu phẩy.

5. Ấn Lưu để cập nhật.

Xóa tag khách hàng

Để xóa tag khách hàng:

1. Tại Trang quản trị, ấn Harapage.

2. Trong giao diện Harapage, ấn vào hội thoại muốn gắn tag.

3. Ở phẩn thông tin khách hàng, bấm Chỉnh sửa nhãn.

4. Ở cửa sổ Thêm nhãn khách hàng, dấu x để xóa các nhãn muốn xóa.

5. Ấn Lưu để cập nhật.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.