Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Nhãn hội thoại và Nhãn khách hàng

Nhãn hội thoại và Nhãn khách hàng

Gán nhãn là một trong những cách tối ưu hóa việc quản lý thông tin Khách mua hàng hay các cuộc hội thoại.

Trong Harapage, Nhà bán hàng có thể gán nhãn cho: Cuộc hội thoại (nhãn hội thoại) và Khách mua hàng (nhãn khách hàng).


Nhãn hội thoại

Việc gán nhãn hội thoại giúp Nhà bán hàng dễ dàng lọc các cuộc hội thoại dễ dàng hơn.

Một cuộc hội thoại có thể được gán với nhiều nhãn hội thoại.

Harapage hỗ trợ Nhà bán hàng các thao tác với nhãn hội thoại:

 • Tạo nhãn hội thoại
 • Tìm nhãn hội thoại
 • Lọc nhãn hội thoại
 • Xóa nhãn hội thoại
  • Xóa nhãn cho một cuộc hội thoại
  • Xóa nhãn chung cho tất cả cuộc hội thoại

Tạo nhãn hội thoại

Tạo nhãn hội thoại sẽ giúp cho Nhà bán hàng dễ dàng phân loại một cuộc hội thoại. Trong trường hợp cửa hàng có nhiều nhân viên tương tác hoặc tương tác với khách hàng cũ, nhãn hội thoại sẽ cho biết tình trạng của hội thoại đó để xử lý nhanh hơn.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong trang Harapage, chọn cuộc hội thoại cần gắn nhãn.
 2. Nhấn chọn Chỉnh sửa nhãn.
 3. Nhà bán hàng chọn từ các nhãn có trước đó hoặc nhập mới một nhãn vào ô Nhập các nhãn phân cách bằng dấu phẩy.
 4. Nhấn chọn Chỉnh sữa nhãn để hệ thống ghi nhận yêu cầu gán nhãn hội thoại

Tìm nhãn hội thoại

Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

 1. Trong trang Harapage, nhấn chọn vào biểu tượng "kính lúp".
 2. Nhập tên nhãn.
 3. Các hội thoại chứa tag sẽ được liệt kê phía dưới. Ấn dấu x để bỏ tìm kiếm.Lọc nhãn hội thoại

Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

 1. Từ trang Harapage, nhấn chọn vào biểu tượng "ba vạch" trên tab menu hội thoại.
 2. Trong menu xổ xuống, chọn nhãn cần lọc.

Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn nhiều nhãn để lọc cuộc hội thoại thỏa mãn đồng thời nhiều nhãn hội thoại.

Xóa nhãn hội thoại

Xóa nhãn hội thoại có hai trường hợp:

 • Xóa nhãn cho một cuộc hội thoại
 • Xóa nhãn chung cho tất cả cuộc hội thoại

Xóa nhãn cho một cuộc hội thoại

Để xóa tag cho hội thoại:

 1. Trong trang Harapage, nhấn chọn vào cuộc hội thoại cần xóa nhãn.
 2. Chọn Chỉnh sửa nhãn.
 3. Ở cửa sổ Chỉnh sửa nhãn, ấn dấu x của nhãn muốn xóa.
 4. Nhấn nút Chỉnh sữa nhãn để lưu lại.

Xóa nhãn chung cho tất cả cuộc hội thoại

 1. Tại trang Harapage, nhấn chọn vào biểu tượng "ba vạch".
 2. Trong menu xổ xuống, nhấn vào dấu "x" của nhãn cần xóa.

Nhãn khách hàng

Nhãn khách hàng được gán cho từng khách hàng, giúp phân biệt, nhận diện khách hàng. Đối với FanPage có nhiều quản trị viên thì việc gán nhãn giúp chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

Nhà bán hàng có thể thêm hoặc xóa nhãn khách hàng.

 1. Trong trang Harapage, chọn cuộc hội thoại của khách hàng cần gắn nhãn.
 2. Trong phần thông tin khách hàng, nhấn chọn Chỉnh sửa nhãn.
 3. Để thêm nhãn, ở cửa sổ Thêm nhãn khách hàng, ấn chọn các nhãn đã có sẵn hoặc nhập mới một nhãn vào ô Nhập nhãn, các nhãn sẽ cách nhau bởi dấu phẩy.
 4. Để xóa nhãn, ổ cửa sổ Thêm nhãn khách hàng, dấu x để xóa các nhãn muốn xóa.

 5. Nhấn Lưu để cập nhật.


Lưu ý: Khi nào Nhà bán hàng bấm vào Cập nhật thông tinLưu thông tin lại thì mới xuất hiện khung Nhãn bên dưới.

Từ Trang quản trị -> Khách hàng, khi Nhà bán hàng cần lọc ra các khách hàng để thực hiện chính sách Chăm sóc khách hàng. Click vào điều kiện lọc -> Chọn Được tag với -> Chọn Có chứa> Tên tag khách hàng cần lọc -> Thêm điều kiện lọc -> lọc ra được danh sách các khách hàng cần thiết.

Xem thêm video Chức Năng Tạo Nhãn Khách Hàng