HaraPage - Kết nối đa fanpage

 

Các mục liên quan


Tác dụng của việc kết nối nhiều fanpage vào 1 Trang quản trị như thế nào? 

Việc kết nối đa Harapage sẽ giúp Nhà bán hàng quản lý tập trung nguồn Data của tất cả các Fanpage vào cùng 1 nơi là Trang quản trị, tạo điều kiện cho việc quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thao tác kết nối nhiều Fanpage vào Trang quản trị Haravan.

Bước 1: Trong màn hình làm việc của Menu Harapage -> Chọn Thêm kết nối

Bước 2: Chọn Thêm kết nối Facebook

Bước 3: Click Chọn Fanpage Nhà bán hàng muốn kết nối

Bước 4: Để Add thêm nhiều Fanpage Nhà bán hàng có thể chọn Dấu "+" và làm lại theo Bước 3 để thêm số Fanpage tương ứng gói dịch vụ Haravan cung cấp


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.