Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Giới thiệu tổng quan về Haravan

Giới thiệu tổng quan về Haravan

Chào mừng đến với Haravan!
Nhà bán hàng đang mở cửa hàng trực tuyến mới hoặc muốn sử dụng Haravan làm nền tảng Thương mại điện tử của mình, có thể tìm hiểu thêm thông tin về các tùy chọn ở đây.
Sau khi đã đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập ban đầu để bắt đầu sử dụng Haravan. Hướng dẫn này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng hoàn thành các bước chính trước khi bắt đầu bán. 
Nếu nhà bán hàng đang bán trên một nền tảng khác, nhưng muốn chuyển cửa hàng đến Haravan, hãy di chuyển ngay hôm nay.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.