Bạn cần tìm gì ?

Giới thiệu nhóm sản phẩm

Nhà bán hàng có thể nhóm những sản phẩm cùng loại với nhau tùy theo mục đích. Các loại nhóm sản phẩm thường gặp:

  • Sản phẩm dành cho từng phân khúc khách hàng. Ví dụ: nhóm sản phẩm dành cho nam, nữ, trẻ em.
  • Sản phẩm khuyến mãi, giảm giá.
  • Nhóm sản phẩm đồng giá.
  • Các sản phẩm có thuộc tính( kích thước, màu sắc,...) giống nhau.
  • Các sản phẩm bán theo mùa.

Mỗi nhóm sản phẩm được tạo sẽ có 1 đường dẫn địa chỉ website, tại url đó sẽ hiển thị những sản phẩm mà Nhà bán hàng đã thêm vào. Khách hàng có thể nhấp vào hình ảnh sản phẩm trên trang để truy cập trang chi tiết sản phẩm đó. Nhà bán hàng có thể chèn các url đó lên thanh menu để điều hướng khách truy cập website đến xem nhóm sản phẩm mong muốn.

Nhà bán hàng có thể xem, tạo và sửa các nhóm sản phẩm tại trang nhóm sản phẩm.


Các loại nhóm sản phẩm

Có 2 cách để tạo 1 nhóm sản phẩm trong Haravan: Tạo thủ công và tạo theo điều kiện.

Tạo nhóm sản phẩm theo điều kiện: Là cách tạo nhóm sản phẩm theo 1 hoặc một số điều kiện nhất định mà Nhà bán hàng muốn. Khi tạo 1 sản phẩm mới có những điều kiện phù hợp với nhóm sản phẩm nào đó, thì sản phẩm đó sẽ được tự động thêm vào nhóm.

Tạo nhóm sản phẩm thủ công: Nhà bán hàng phải thêm sản phẩm vào nhóm 1 cách thủ công. Số lượng sản phẩm này không thay đổi trừ khi bạn thêm hoặc xóa bớt sản phẩm đi.


Tạo nhóm sản phẩm

Hướng dẫn này giúp Nhà bán hàng biết cách tạo 1 nhóm sản phẩm căn bản. Để tìm hiểu nâng cao, vui lòng đọc thêm Nhóm sản phẩm thủ côngNhóm sản phẩm theo điều kiện.

Để tạo nhóm sản phẩm:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Tại trang Nhóm sản phẩm -> nhấp Tạo nhóm sản phẩm (ở góc trên cùng bên phải).

3. Điền đầy đủ thông tin về nhóm sản phẩm muốn tạo.

4. Lưu lại.


Sửa nhóm sản phẩm

Để sửa một nhóm sản phẩm đã tạo trước đó:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp vào tên Nhóm sản phẩm muốn sửa.

3. Thực hiện các thay đổi và lưu lại.


Xóa nhóm sản phẩm

Lưu ý: Khi xóa nhóm sản phẩm, Nhà bán hàng sẽ không thể phục hồi lại được. Để hạn chế rủi ro, Nhà bán hàng có thể thực hiện thao tác ẩn Nhóm sản phẩm tại 1 kênh nào đó trước khi quyết định xóa.

Để xóa nhóm sản phẩm:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp vào tên Nhóm sản phẩm muốn xóa.

3. Kéo xuống dưới cùng, chọn Xóa nhóm sản phẩm này.

4. Nhấn xóa trong popup xác nhận.