Giao hàng tiết kiệm

Để kết nối với đơn vị vận chuyển Giaohangtietkiem, Nhà bán hàng phải có tài khoản của Giaohangtietkiem. Khi có đơn hàng mới, Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng sẽ tự động gửi “yêu cầu giao hàng” đến Giaohangtietkiem mà không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì Nhà bán hàng sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.


Lưu ý: sau khi tạo tài khoản ở Giaohangtietkiem, tài khoản của Nhà bán hàng cần phải được kích hoạt thì mới có hiệu lực và kết nối được. 

Với cơ chế hoạt động này, thì Nhà bán hàng sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

Trước khi kết nối nhà vận chuyển, Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ cửa hàng hoặc kho, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng . Bạn vào mục Cấu hình -> Địa chỉ.

Bước 1: Nhấp vào Địa chỉ, để chỉnh sửa địa chỉ

Bước 2: Nhấp vào Chỉnh sửa. ( Địa chỉ cần có đủ thông tin ( Tỉnh / TP, Quận / Huyện )Hướng dẫn kết nối vận chuyển Giaohangtietkiem

Nhà bán hàng vào trang Quản trị  > Cấu hình > Vận chuyển

Lưu ý: trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Sau khi chọn "Kết nối nhà vận chuyển" sẽ hiển thị thông tin tài khoản của Giaohangtietkiem để nhà bán hàng nhập vào

Tiếp đó Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản bên Giaohangtietkiem.

1. Tên nhà vận chuyển: Giaohangtietkiem ( hệ thống tự điền )

2. Tài khoản (Email): Email đăng nhập Giaohangtietkiem.

3. Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên Giaohangtietkiem.

4. Mật khẩu: Mật khẩu đặng nhập Giaohangtietkiem.

5. Nhấn lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển Giaohangtietkiem.

Sau khi kết nối thành công, sẽ hiển thị các thông tin:

Liên kết kho: Hỗ trợ cho nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.

Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển Giaohangtietkiem

Chỉnh sửa thông tin: chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.


Sau đó xử lý đơn hàng vận chuyển chuyển qua nhà vận chuyển Giaohangtietkiem, quản lý đơn hàng và trạng thái đơn hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.