Gia hạn gói dịch vụ

Khi thời hạn sử dụng dịch vụ của bạn tại hệ thống Haravan gần hết, bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống về ngày hết hạn của gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn có thể gia hạn từ trang quản trị của website theo các bước sau:

1. Đăng nhập trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản, truy cập vào mục cấu hình > tài khoản, sau đó click vào nút "Gia hạn gói dịch vụ"

2. Sau khi click vào nút "Gia hạn gói dịch vụ", bạn sẽ được dẫn đến trang để lựa chọn gói dịch vụ tương ứng mà bạn đang sử dung. Ở trang này, bạn cần lựa chọn Haraweb hoặc Harapage và gói tương ứng

3. Sau khi lựa chọn được gói dịch vụ, bạn cần nhập thông tin thời gian cần gia hạn, phương thức thanh toán, sau đó xác nhận và hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.