Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Email doanh nghiệp và các bản ghi

Email doanh nghiệp và các bản ghi

Để có thể sử dụng được dịch vụ email doanh nghiệp (Mail Server), Nhà bán hàng cần hiểu hơn về email doanh nghiệp và các bản ghi liên quan.


Email doanh nghiệp

Email doanh nghiệp (Email Business) hay còn gọi là email tên miền (domain email),... là một dịch vụ mail server mà chủ sở hữu tên miền được sử dụng khi đăng ký và sở hữu tên miền.

Email doanh nghiệp giúp Nhà bán hàng tăng thiện cảm cho Khách mua hàng cũng như tạo tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Email doanh nghiệp bao gồm hai thành tố chính: tên tài khoảnđuôi tên miền.

Email được cấu hình trong quản lý DNS thông qua hai bản ghi:

 • Bản ghi MX
 • Bản ghi TXT

Khi sử dụng dịch vụ tại Haravan, Nhà bán hàng có thể sử dụng email với số lượng 10 hoặc 20 user tùy thuộc vào gói dịch vụ của Nhà bán hàng.

Dung lượng tối đa mà Nhà bán hàng có thể sử dụng là 1 GB (1024 MB).


Bản ghi MX

Bản ghi MX (Mail Exchange) là bản ghi chính gửi trực tiếp email cho một tên miền. Bản ghi này hoạt động kết hợp với bản ghi địa chỉ (A records) và bản ghi tên máy chủ (NS records) hướng các email nhận được cho một tên miền đến các máy chủ thư thích hợp.

Bản ghi MX được sử dụng để trỏ cho email doanh nghiệp.

Bản ghi MX bao gồm ba giá trị:

 1. Record Type: MX.
 2. Host Record: giá trị tên miền của email doanh nghiệp. Khi sử dụng email trong Haravan, giá trị này là "@".
 3. Record Value: giá trị đại diện cho máy chủ của bên thứ ba. Máy chủ tại Haravan là mail02.haravan.vn.

Ghi chú:

 • Có thể trỏ nhiều máy chủ về một tên miền email doanh nghiệp thông qua các bản ghi MX.
 • Các máy chủ mail server xác định và phân định các máy chủ mail server thông qua một giá trị ưu tiên Priority.
 • Giá trị ưu tiên càng nhỏ thì mức ưu tiên càng cao.

Bản ghi TXT

Bản ghi TXT (Short For Text), còn được gọi là bản ghi SPF (Sender Policy Framework), hay là bản ghi văn bản.

Với bản ghi TXT, máy chủ tiếp nhận email sẽ kiểm tra IP của máy chủ thư gửi và IP của máy chủ đã đăng ký bản ghi TXT.

Nếu Khách hàng có nhiều máy chủ thư nên liệt kê tất cả trong bản ghi TXT giúp đảm bảo thư đến được chính xác và đầy đủ, bên cạnh việc giúp chống spam và giả mạo email. 

Để khai báo bản ghi TXT khi trỏ email doanh nghiệp, Nhà bán hàng cần nhập ba giá trị:

 1. Record Type: TXT.
 2. Host Record: giá trị tên miền của email doanh nghiệp. Khi sử dụng email trong Haravan, giá trị này là "@".
 3. Record Value: giá trị đại diện cho máy chủ của bên thứ ba. Cú pháp mà Nhà bán hàng cần nhập là "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all".

Cảnh báo:

Cú pháp Record Value của bản ghi TXT có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào nhà cung cấp tên miền. 

Nếu Nhà bán hàng không chắc chắn về điều này, vui lòng liên hệ bên cung cấp dịch vụ email doanh nghiệp để được hỗ trợ.