Đóng ca

Đóng ca để xác nhận và tính số tiền trong ca trực.

Nhân viên sẽ đếm số tiền mặt có trong ca trực của mình, và nhập số tiền mặt hiện có.

Nhập Số tiền đếm được (số tiền hiện có) và Ghi chú. Sau đó bấm Xác nhận 

Sau khi bấm Xác nhận. Nhấp lựa chọn Nạp tiền hay Rút tiền ra tùy theo trường hợp trong ca đó.
- Nạp tiền: khi nhân viên nhận thêm tiền mặt vào két
- Rút tiền: khi nhân viên muốn rút tiền trong ca làm việc

Nhà bán hàng nên nhắc nhân viên nhập Ghi chú để kiểm soát được các trường hợp Nạp/Rút tiền. 

Trường hợp Nạp tiền: Hệ thống sẽ ghi nhận lại Tiền còn lại được cộng vào. Số tiền được nạp có kí hiệu +

Trường hợp Rút tiền: Hệ thống sẽ ghi nhận lại hoạt động Lấy ra của nhân viên. Số tiền có kí hiệu -

*Lưu ý: hệ thống sẽ ghi nhận lại tên của nhân viên đóng ca của chi nhánh đó

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.