Đơn hàng chưa hoàn tất

Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi họ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khi khách hàng tiềm năng cung cấp thông tin liên hệ của họ nhưng không hoàn thành đơn đặt hàng, giỏ hàng của họ được lưu trữ dưới dạng đơn hàng chưa hoàn tất.

Nhà bán hàng không thể gửi thông báo thanh toán bị bỏ rơi cho khách hàng không nhập địa chỉ email.

Các mục liên quan:


Xem xét đơn hàng chưa hoàn tất

Nhà bán hàng có thể xem lại các đơn hàng chưa hoàn tất bằng cách:

1. Từ trang quản trị, nhấp vào Đơn hàng.

2. Nhấp vào Chưa hoàn tất


Gửi email thủ công đến những khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất

Nhà bán hàng có thể gửi email có chứa một liên kết tới giỏ hàng bị bỏ quên cho khách mua hàng theo cách thủ công để họ có thể hoàn tất thanh toán nếu muốn.

1. Từ trang quản trị, nhấp vào Đơn hàng.

2. Nhấp vào Chưa hoàn tất

3. Nhấp vào mã đơn hàng Nhà bán hàng muốn liên hệ. Tại trang thông tin chi tiết đơn hàng chưa hoàn tất sẽ có chứa các thông tin về hàng hóa khách mua hàng đã thêm vào giỏ cùng với số điện thoại, email và liên kết để dẫn họ đến trang thanh toán. 


Gửi email tự động đến những khách  hàng có đơn hàng chưa hoàn tất

Để làm được điều này, Nhà bán hàng cần tiến hành trước các cài đặt Xử lý đơn hàng

1. Từ trang quản trị -> Cài đặt -> Thanh toán

2. Kéo xuống phần Xử lý đơn hàng và chọn các tùy chọn mong muốn.

3. Sau đó nhấn Lưu.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.