Điều chuyển tồn kho

Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc cho các trường hợp hàng hủy, hàng hỏng hóc, mẫu thử để tăng giảm số lượng tồn kho cho khớp với số lượng tồn kho thực tế.

Để thực hiện điều chuyển tồn kho, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Tồn kho -> Điều chuyển.

Trong trang Điều chuyển, Nhà bán hàng thực hiện được các thao tác:

1. Lọc phiếu điều chuyển.

 1. Để thực hiện lọc, Nhà bán hàng nhấp vào Điều kiện lọc.
 2. Selectbox bao gồm các thông tin Kho xuất, Kho nhập, Tình trạng.

 3. Chọn giá trị lọc cho Kho xuất/Kho nhập/Tình trạng. Các giá trị này sẽ nhảy tự động tùy theo cơ sở lọc mag Nhà bán hàng đã chọn.
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc để thực hiện.

Lưu ý


 • Có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Kho xuất nào, Kho nhập nào, Tình trạng là gì.
 • Ấn dấu x phía cuối mỗi thẻ điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.
 • Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc vừa tạo để dùng cho các lần sau.

2. Tạo phiếu điều chuyển

  1. Nhà bán hàng tạo phiếu điều chuyển bằng cách nhấp vào nút Tạo điều chuyển ở trên cùng bên phải.

  2. Trong trang Tạo phiếu chuyển kho, Nhà bán hàng nhập thông tin cho phiếu điều chuyển.

   • Bước 1: Nhấp vào ô Tìm sản phẩm, và tìm sản phẩm muốn xử lý (có thể tìm theo tên hoặc mã sản phẩm).
    Sau khi chọn xong sản phẩm muốn xử lý, nhập số lượng muốn điều chuyển sản phẩm đó.
    Nhà bán hàng có thể viết ghi chú cho phiếu điều chuyển.
   • Bước 2: Ở phần Từ kho, nhấp chọn kho sẽ xuất các sản phẩm. Sau đó kho nhận sản phẩm ở phần Đến kho. Nhà bán hàng nên viết lý do điều chuyển cho phiếu.
   • Bước 3: Nhập ngày dự định sẽ chuyển các sản phẩm từ kho A đến kho B.
   • Bước 4: Thêm nhãn cho phiếu điều chuyển.
  3. Nhấp Lưu để xác nhận tạo phiếu điều chuyển.

Lưu ý

Nhà bán hàng cũng có thể nhập file dữ liệu các sản phẩm để thêm nhanh các sản phẩm muốn xử lý. Click vào Nhập file dữ liệu, ở giao diện popup nhập file, click Tải về file xls mẫu để download file mẫu.

Ở file dữ liệu, SKU Nhà bán hàng nhập mã của sản phẩm, Quantity thì nhập số lượng sản phẩm muốn chuyển. Sau khi điền, upload lên và import thì sẽ cho ra các sản phẩm muốn xử lý.

3. Sửa phiếu điều chuyển

Các phiếu điều chuyển khi được tạo sẽ có trạng thái là Chưa xác nhận, nghĩa là phiếu đã tạo nhưng sản phẩm chưa chuyển. 

Để hệ thống thực thi chuyển sản phẩm Nhà bán hàng phải thực hiện thêm thao tác xác nhận phiếu điều chuyển.

Nhà bán hàng thực hiện xác nhận như sau:

 1. Trong trang Danh sách chuyển kho, Nhà bán hàng nhấp vào phiếu điều chuyền cần xác nhận.

 2. Nhấp nút Nhận.

 3. Hệ thống xác nhận phiếu điều chuyển, chuyển trạng thái của phiếu là Đã xác nhận, và tiến hành điều chỉnh tồn kho cho sản phẩm điều chuyển từ kho A qua kho B.
 4. Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi trạng thái của phiếu, nhấp chọn Hoàn tác.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.