Điều chuyển tồn kho

Điều chuyển tồn kho giúp chuyển tồn kho của sản phẩm trong trường hợp muốn chuyển từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Hoặc trong các trường hợp hàng hủy, hàng hỏng hóc, mẫu thử để tăng giảm số lượng tồn kho cho khớp với số lượng tồn kho thực tế.

Để đi đến trang Điều chuyển tồn kho, từ trang quản trị -> Tồn kho -> Điều chuyển:

Các thành phần trong trang Điều chuyển:

1. Nút Tạo điều chuyển ở trên cùng bên phải, dùng để Tạo phiếu điều chuyển:

2. Điều kiện lọc

Mặc định các dữ liệu điều chuyển sẽ hiện thông tin tất cả các phiếu điều chuyển đã lập. Nhà bán hàng có thể ấn vào nút Điều kiện lọc để chỉ hiện thị những thông tin cần thiết theo nhu cầu.

- Selectbox phía trên sẽ bao gồm các thông tin Kho xuất, Kho nhập, Tình trạng.

- Khi chọn dữ liệu muốn lọc phía trên thích hợp, thì phần selectbox sẽ tự động nhảy đến các thông tin tưởng thích để chọn.

- VD khi chọn Selectbox phía trên là Kho xuất, selectbox phía dưới sẽ list ra danh sách các kho, chọn Kho Nhà bán hàng muốn xem rồi ấn Thêm điều kiện lọc.

- Có thể lọc cùng lúc nhiều điều kiện như Kho xuất nào, Kho nhập nào, Tình trạng là gì. Hoặc ấn dấu x phía cuối mỗi tag điều kiện lọc để bỏ điều kiện đó.

- Sau khi thêm các điều kiện lọc, có thể ấn Lưu bộ lọc để lưu lại các thông số bộ lọc vừa tạo để dùng cho các lần sau:

3. Tạo phiếu điều chuyển

Tại trang Điều chuyển, nhấp vào nút Tạo điều chuyển để đi tới giao diện sau:

  • Bước 1: Ở phần Từ kho, nhấp chọn kho sẽ xuất các sản phẩm. Sau đó kho nhận sản phẩm ở phần Đến kho.
  • Bước 2: Nhấp vào ô Tìm sản phẩm, và tìm sản phẩm muốn xử lý( có thể tìm theo tên hoặc mã sản phẩm). Sau khi chọn xong sản phẩm muốn xử lý,  nhập số lượng muốn điều chuyển sản phẩm đó.

* Nhà bán hàng cũng có thể nhập file dữ liệu các sản phẩm để thêm nhanh các sản phẩm muốn xử lý. Click vào Nhập file dữ liệu, ở giao diện popup nhập file, click Tải về file xls mẫu để down load file mẫu.

Ở file dữ liệu, SKU Nhà bán hàng nhập mã của sản phẩm, Quantity thì nhập số lượng sản phẩm muốn chuyển. Sau khi điền, upload lên và import thì sẽ cho ra các sản phẩm muốn xử lý.

  • Bước 3: Ở ô ghi chú, có thể nhập các ghi chú về phiếu điều chuyển này.
  • Bước 4: Nhập ngày dự định sẽ chuyển các sản phẩm từ kho A đến kho B. Ghi chú thêm nhãn cho phiếu điều chuyển này nếu cần.
  • Bước 5: Sau khi điền xong các thông tin, Nhà bán hàng ấn Lưu. Sau khi lưu xong thì ngoài giao diện điều chuyển sẽ có phiếu vừa tạo với Trạng thái là Chưa xác nhận nghĩa là phiếu đã tạo nhưng sản phẩm chưa chuyển. Để hệ thống thực thi chuyển sản phẩm mình click vào phiếu điều chuyển đó và ấn nút Nhận.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.