Bạn cần tìm gì ?

Để bắt đầu bán hàng

Nhà bán hàng sẽ bán sản phẩm gì và cửa hàng trông như thế nào là hai lựa chọn quan trọng nhất mà Nhà bán hàng sẽ thực hiện cho cửa hàng của mình. Thực hiện theo các hướng dẫn này để thêm sản phẩm đầu tiên của Nhà bán hàng và sau đó thiết lập tên miền cho cửa hàng.

Nội dung bao gồm:

  • Bước 1: Thêm sản phẩm đầu tiên.
  • Bước 2: Chọn một giao diện.
  • Bước 3: Cài đặt giao diện hiển thị trên website.
  • Bước 4: Thiết lập tên miền cho cửa hàng.
  • Bước tiếp theo.

Bước 1: Thêm sản phẩm đầu tiên:

Tại Trang quản trị Haravan, vào Sản phẩm > Tạo sản phẩm

Trang Tạo sản phẩm mới mở ra, nhập các thông tin sản phẩm bao gồm:
1. Thông tin sản phẩm: nhập tên sản phẩm, giá bán, giá so sánh.
2. Hình ảnh: nhấp “chọn hình” để lựa chọn tập tin hình ảnh sản phẩm và tải lên. Hình đầu tiên sẽ được chọn để làm hình đại diện cho sản phẩm đó hoặc Nhà bán hàng có thể kéo để chọn hình đại diện cho sản phẩm.
3. Nhóm sản phẩm: Nhà bán hàng có thể thêm sản phẩm vào nhiều danh mục khác nhau. Click “Chọn nhóm sản phẩm” và lựa chọn nhóm sản phẩm Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm đó vào.
4. Mô tả chi tiết: Mô tả chi tiết hơn về sản phẩm giúp khách hàng tin tưởng và hiểu rõ hơn về sản phẩm của Nhà bán hàng.
5. Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm.
6. Sau khi hoàn tất các thao tác để thêm mới sản phẩm, đừng quên ấn nút “Lưu” .

Bước 2: Chọn một giao diện:

Sau khi Nhà bán hàng thêm sản phẩm đầu tiên, điều quan trọng là đảm bảo rằng Nhà bán hàng hài lòng với giao diện cửa hàng trực tuyến. Giao diện là bộ mặt của cửa hàng . Ngoài giao diện mặc định, Haravan cung cấp hàng trăm giao diện được thiết kế đẹp trong kho giao diện Haravan, nhiều trong số đó có thể được chỉnh sửa để phù hợp với phong cách của từng cửa hàng.

Để cài đặt giao diện cho cửa hàng của Nhà bán hàng:

1.Truy cập Kho giao diện Haravan để tìm một giao diện mà Nhà bán hàng thích.

Nhà bán hàng có thể duyệt các giao diện theo giá (miễn phí hoặc trả phí), theo ngành hoặc theo danh mục khác.

Nếu Nhà bán hàng chọn một giao diện miễn phí, sau đó nhấp vào Chọn theme này để kinh doanh ngay.

Nhập tên miền tại Haravan > Cài đặt.

Nếu Nhà bán hàng đã chọn giao diện trả phí, sau đó nhấp vào Chọn theme này để kinh doanh ngay.

 Thanh toán để mua giao diện.

Bước 3: Cài đặt giao diện hiển thị trên website:

Sau khi cài xong giao diện về web. Giao diện sẽ nằm ở kho giao diện và chưa hiển thị trên web. Nhà bán hàng cần chọn giao diện để hiển thị trên website.

Để hiển thị giao diện lên website:

- Nhà bán hàng vào mục website.

- Giao diện.

- Chọn giao diện muốn hiển thị.

- Áp dụng.

Chọn 1 vai trò cho theme này.

Bước 4: Thiết lập tên miền cho cửa hàng 

Tên miền của cửa hàng là URL, hoặc địa chỉ trang web, nơi khách hàng đi tìm cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng. Nhà bán hàng có thể mua một tên miền mới cho cửa hàng hoặc chuyển nhượng một tên miền hiện có. 

Mua tên miền mới từ Haravan.

Nếu Nhà bán hàng quyết định mua một tên miền mới cho cửa hàng thông qua Haravan,  Nhà bán hàng cần phải: 

1. Vào trang quản trị Haravan

2. Website

3. Tên miền

4. Mua tên miền.

5. Thêm tên miền.

6. Nhập tên miền muốn mua.

7. Kiểm tra hiệu lực .

8.  Điền đầy đủ thông tin

9. Xác nhận.

Bước tiếp theo:

Sau khi Nhà bán hàng thêm sản phẩm, chọn một giao diện và thiết lập một tên miền, đây là lúc để tiếp tục thiết lập cửa hàng.