Bạn cần tìm gì ?

Danh sách cài đặt

Đây là một trong những công việc Nhà bán hàng cần làm để tạo một cửa hàng online cho hoạt động kinh doanh online.

Các mục liên quan

 • Cấu hình cửa hàng online
 • Quản lý cửa hàng
 • Chuẩn bị giới thiệu cửa hàng.

Cấu hình cửa hàng online:

 • Thêm 1 sản phẩm.
 • Tùy chỉnh giao diện của một cửa hàng: Nhà bán hàng có thể chỉnh trên giao diện mình đang dùng, hoặc chọn giao diện khác trong kho giao diện.
 • Thêm tên miền: thêm hoặc mua tên miền để giới thiệu thương hiệu của Nhà bán hàng.
 • Thêm trang cho cửa hàng: tạo trang để cung cấp thêm thông tin cho Khách mua hàng.
 • Tổ chức sản phẩm: giúp Khách mua hàng tìm thấy sản phẩm của Nhà bán hàng bằng cách nhóm chúng vào nhóm sản phẩm.

Quản lý cửa hàng :

 • Xem lại các thiết lập vận chuyển: đảm bảo thiết lập vận chuyển đáp ứng được nhu cầu của cửa hàng.
 • Thiết lập phương thức thanh toán: chọn các phương thức để Khách mua hàng có thể trả tiền mua hàng.
 • Thêm chính sách cửa hàng vào cửa hàng: thêm chính sách hoàn trả, điều khoản bảo mật và điều khoản dịch vụ của cửa hàng.

Chuẩn bị giới thiệu cửa hàng:

 • Xem lại cửa hàng của Nhà bán hàng: Đảm bảo cửa hàng đã sẵn sàng giới thiệu đến Khách mua hàng.

Mở cửa hàng online của Nhà bán hàng: xóa trang mật khẩu của Nhà bán hàng và bắt đầu bán hàng.