• Trang chủ
 • ->
 • Đăng xuất tài khoản quản trị viên

Đăng xuất tài khoản quản trị viên

Là chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng có quyền truy cập đầy đủ, Nhà bán hàng có thể xem lịch sử đăng nhập của bất kỳ nhân viên nào. Nhân viên có thể xem lịch sử đăng nhập cá nhân của họ cũng như nhân viên của công ty. 


Xem lịch sử đăng nhập tài khoản của nhân viên

Nhà bán hàng nên xem lại lịch sử đăng nhập của nhân viên theo định kỳ để kiểm tra rằng đã không có quyền truy cập từ các ISP không rõ, địa điểm hoặc địa chỉ IP lạ có thể cho thấy tài khoản có thể bị xâm nhập và cần được xem xét thêm.

Để xem lịch sử đăng nhập của tài khoản nhân viên:

 • Từ Trang quản trị Haravan, đi tới Cấu hình > Tài khoản

 • Trong phần Nhân viên quản trị , nhấp vào tên của nhân viên nhân viên mà Nhà bán hàng muốn xem.


 • Trong phần Lịch sử đăng nhập gần đây, Nhà bán hàng sẽ thấy 5 phiên đăng nhập gần đây nhất và các thông tin sau của mỗi phiên:
  - Ngày đăng nhập
  - địa chỉ IP
  - ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet)

Chấm dứt các phiên đăng nhập

 • Nếu Nhà bán hàng là chủ tài khoản, Nhà bán hàng có thể buộc đăng xuất tất cả các nhân viên đã đăng nhập vào bất kỳ lúc nào. Khi Nhà bán hàng Chấm dứt phiên đăng nhập, nhân viên sẽ phải nhập lại thông tin đăng nhập của họ để truy cập Trang quản trị của Nhà bán hàng một lần nữa.
 • Để chấm dứt phiên đăng nhập tài khoản nhân viên:
  - Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản.
  - Trong Trang quản trị đi tới Cấu hình> Tài khoản.
  - Trong phần Nhân viên quản trị, hãy nhấp vào Chấm dứt các phiên đăng nhập.


Nhân viên của Nhà bán hàng bây giờ sẽ phải đăng nhập lại thông tin của họ để truy cập vào Trang quản trị.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.