Bạn cần tìm gì ?

Đăng nhập website

Cách Nhà bán hàng đăng nhập vào Haravan phụ thuộc vào thiết bị Nhà bán hàng sử dụng để truy cập vào cửa hàng. Trang này giải thích cách đăng nhập vào quản trị viên Haravan trên máy tính.

Đăng nhập vào trang quản trị Haravan của Nhà bán hàng trên máy tính 

Để đăng nhập:

  1. Vào trang đăng nhập Haravan của Nhà bán hàng. ( Cách đơn giản nhất để vào Trang quản trị là hãy điền /admin sau tên miền của bạn)
  2. Nhập email và mật khẩu.
  3. Nhấp Đăng nhập.

Các mục liên quan: