Bạn cần tìm gì ?

Đăng nhập website

Cách Nhà bán hàng đăng nhập vào Haravan phụ thuộc vào thiết bị Nhà bán hàng sử dụng để truy cập vào cửa hàng. Trang này giải thích cách đăng nhập vào quản trị viên Haravan trên máy tính.

Đăng nhập vào trang quản trị Haravan của Nhà bán hàng trên máy tính 

Để đăng nhập:

  1. Vào trang đăng nhập Haravan của Nhà bán hàng. ( Cách đơn giản nhất để vào Trang quản trị là hãy điền /admin sau tên miền của bạn)
  2. Nhập email và mật khẩu.
  3. Nhấp Đăng nhập.

Các mục liên quan:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.