• Trang chủ
  • ->
  • Đăng nhập bằng dịch vụ khác

Đăng nhập bằng dịch vụ khác

Nhà bán hàng có thể sử dụng các dịch vụ để đăng nhập vào Trang quản trị như thông qua Facebook mà không cần thông tin email và mật khẩu.

Hiện gói website có hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Facebook là các gói có hỗ trợ kết nối Harapage :

  • Gói combo Website + Harapage 
  • Gói Harapage

Lưu ý : Để đăng nhập Haravan bằng tài khoản Facebook của Nhà bán hàng ở phần này chỉ có chủ tài khoản website mới có thể làm bước này cho các nhân viên quản trị:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang quản trị, đảm bảo Nhà bán hàng đã đăng nhập vào tài khoản Facebook trước đó và gói website của Nhà bán hàng đã kết nối với Fanpage.

Bước 2: Từ Trang quản trị, ấn Cài đặt > Tài khoản.

Bước 3: Tại Trang quản lý tài khoản, kéo xuống dưới cùng tới Tài khoản liên kết .

Bước 4: Nhấp vào cập nhật.

Bước 5: sau đó đánh dấu tick vào ô Kích hoạt đăng nhập bằng Facebook và bấm Lưu.

Và từ đây nhân viên và chủ tài khoản có thể đăng nhập website bằng tài khoản Facebook .

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.