Bạn cần tìm gì ?

Chuyển về Haravan

Nếu Nhà bán hàng đã có một Website thương mại điện tử hoặc đang sử dụng một nền tảng thương mại điện tử khác cho doanh nghiệp của Nhà bán hàng, điều quan trọng là đảm bảo rằng thông tin sản phẩm và các nội dung khác của Nhà bán hàng chuyển qua Haravan. 

Trước khi Nhà bán hàng bắt đầu chuyển cửa hàng về Haravan, hãy đăng ký dùng thử miễn phí 14 ngày và xem tổng quan về các tính năng, cách bán hàng của Haravan. Nhà bán hàng nên cân nhắc một số lưu ý khi di chuyển cửa hàng. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng quá trình di chuyển cửa hàng của Nhà bán hàng diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

 Tìm hiểu về di chuyển sang Haravan: