Chuyển giao nhà vận chuyển

Hệ thống Haravan đã tích hợp sẵn kết nối với các nhà vận chuyển như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post, Ship Chung ..., giúp bạn dễ dàng quản lý và vận hành đơn hàng. Để lựa chọn nhà vận chuyển khi giao hàng cho khách hàng, bạn đăng nhập vào trang quản trị > đơn hàng và vào chi tiết đơn hàng, sau đó làm theo các bước sau:

1. Click "Giao hàng"

2. Sau khi click "Giao hàng", sẽ có một popup xuất hiện, bạn có thể lựa chọn nhà vận chuyển bạn muốn. Lưu ý là nhà vận chuyển phải được kết nối sẵn ở mục Cấu hình > Vận chuyển.

Sau khi lựa chọn nhà vận chuyển, bạn click Hoàn thành để hoàn tất. Khi đó, một phiếu vận chuyển sẽ được tạo tương ứng ở mục "Vận chuyển", giúp bạn dễ dàng quản lý.