Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Chuyển đổi phương thức tồn kho

Chuyển đổi phương thức tồn kho

Khi Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ thuộc 1 trong 3 gói sau: eCommerce - Advance, Omnichannel Standard, Omnichannel Professional, hệ thống hỗ trợ Nhà bán hàng thêm một tính năng khác: chuyển đổi phương thức tồn kho từ Cơ bản đến Nâng cao, hoặc ngược lại.

Nhà bán hàng xem chi tiết tính năng của các gói dịch vụ tại đây.

Tính năng này hỗ trợ Nhà bán hàng lựa chọn phương thức tồn kho phù hợp với hoạt động kinh doanh và cách thức quản lý doanh nghiệp, từ đó đem đến hiệu quả quản lý cao hơn.

Xem thêm:


Chuyển đổi từ Cơ bản sang Nâng cao

Khi chuyển đổi từ phương thức tồn kho Cơ bản sang Nâng cao, dữ liệu tồn kho được gom lại và tập trung tại Kho mặc định, bất kể là Trang quản trị đang có bao nhiêu kho hàng.

Các thao tác phân chia hàng hóa và tồn kho, Nhà bán hàng phải tự xử lý.

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Cấu hình chung.
 2. Nhà bán hàng kéo xuống mục Phương thức tồn kho, chọn nút Chuyển sang Nâng cao.

 3. Trong hộp thoại cảnh báo, Nhà bán hàng chọn Cập nhật.

 4. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại, Nhà bán hàng chọn Đồng ý.


Chuyển đổi từ Nâng cao sang Cơ bản

Sau khi chuyển đổi từ phương thức tồn kho từ Nâng cao sang Cơ bản, số lượng tồn kho của tất cả sản phẩm ở tất cả các kho sẽ được cộng gộp lại.

Các thông số không tồn tại trong phương thức tồn kho Cơ bản (Số đặt, Số không khả dụng,...) không được ghi nhận.

Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Cấu hình chung.
 2. Nhà bán hàng kéo xuống mục Phương thức tồn kho, chọn nút Chuyển sang Mặc định.

 3. Trong hộp thoại cảnh báo, Nhà bán hàng chọn Cập nhật.

 4. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại, Nhà bán hàng chọn Đồng ý.


Lưu ý:
 • Chỉ có chủ tài khoản mới có thể nhìn thấy và thực hiện được quyền chuyển đổi phương thức này.
 • Sau khi thực hiện chuyển đổi phương thức tồn kho, tối thiểu 24 giờ Nhà bán hàng mới có thể thực hiện lại thao tác này.
 • Một khi đã thực hiện chuyển đổi, dữ liệu không thể hoàn nguyên theo phương thức tồn kho trước đó.