Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Chuẩn bị giới thiệu cửa hàng

Chuẩn bị giới thiệu cửa hàng

Trước khi website đi vào hoạt động, hãy đặt một số đơn đặt hàng thử nghiệm để xem quy trình thanh toán hoạt động như thế nào. Khi Nhà bán hàng đã sẵn sàng, hãy xoá mật khẩu trên cửa hàng để khách hàng có thể truy cập vào nó. 

Các nội dung gồm:


Bước 1: Tạo thử đơn hàng kiểm tra.

Nhà bán hàng có thể đảm bảo rằng:Quy trình thanh toán của Nhà bán hàng đang hoạt động chính xác: cài đặt để xử lý đơn hàng, hàng tồn kho, vận chuyển, tất cả đều có hiệu quả. Nhà bán hàng nên đặt ít nhất một đơn hàng để kiểm tra trong quá trình thiết lập cửa hàng  hoặc bất cứ khi nào Nhà bán hàng thực hiện thay đổi cài đặt thanh toán. 

Bước 2: Xóa mật khẩu cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng.


Khi Nhà bán hàng đã sẵn sàng để đưa cửa hàng của mình đến với khách hàng, Nhà bán hàng có thể xóa mật khẩu cửa hàng trực tuyến của mình.

Chú thích: Trong thời gian dùng thử 14 ngày, cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng sẽ tự động được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhà bán hàng có thể tạo mật khẩu tùy chỉnh và thêm thông điệp mà khách hàng sẽ nhìn thấy khi họ vào cửa hàng .

Nếu Nhà bán hàng đã sẵn sàng để khởi động cửa hàng của mình trong khi dùng thử miễn phí, thì Nhà bán hàng cần chọn một kế hoạch trước khi xóa mật khẩu cửa hàng hoàn toàn. 

Để xóa mật khẩu cửa hàng trực tuyến :

  1. Từ Trang quản trị Haravan của Nhà bán hàng, hãy truy cập Website > Cấu hình. 
  2. Trong phần Mật khẩu cửa hàng, hãy bỏ chọn tuỳ chọn Mật khẩu bảo vệ cửa hàng.

    3. Nhấp vào để lưu. Cửa hàng của Nhà bán hàng sẽ không còn mật khẩu trên đó, có nghĩa là mọi người có thể nhìn thấy nó. Xin chúc mừng! Cửa hàng  được thiết lập và sẵn sàng cho khách hàng ghé thăm.