Chọn hiển thị sản phẩm

Để chọn hiển thị sản phẩm cho đúng với mục đích của mình, bạn làm theo hướng dẫn như sau:

Trong trình quản lý của sản phẩm:

1. Nếu Bật hiển thị tại thời điểm đăng sản phẩm, Tick chọn vào ô tương ứng như Trên Website, POS hoặc Zalo.

Khi đó thì ta sẽ thấy thời gian hiển thị trùng với thời điểm hiện tại.

2. Nếu Cho hiển thị vào một ngày được quy định sẵn:

Việc làm này có thể cho bạn Setting ngày để sản phẩm hiển thị để quản lý sản phẩm tốt hơn.

Bên phải của Hiển thị Website, click chọn biểu tượng lịch

Sau khi nhập thời gian hiển thị, nhấn nút lưu bên góc trên cùng bên phải để lưu lại sản phẩm.

Chúc bạn thành công! :)


_MKM_TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.