• Trang chủ
  • ->
  • Chỉnh sửa thông tin quản trị viên

Chỉnh sửa thông tin quản trị viên

Đối với mỗi tài khoản nhân viên mà Nhà bán hàng tạo, Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa chi tiết tài khoản. Nhân viên cũng có thể làm điều này một mình khi họ đăng nhập vào Trang quản trị Haravan với thông tin của họ.

Để chỉnh sửa chi tiết tài khoản nhân viên:

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản chủ sở hữu hoặc tài khoản nhân viên không giới hạn quyền.

Bước 2: Từ Trang quản trị Haravan, ấn Cấu hình > Tài khoản.

Bước 3: Trong phần Tài khoản và quyền, nhấp vào tên của nhân viên Nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.

Bước 4: Cập nhật chi tiết tài khoản nhân viên.

  • Họ và tên 
  • Thay địa chỉ email
  • Điện thoại 
  • Trang chủ 
  • Mô tả 
  • Thay đổi mật khẩu truy cập 

Bước 5: khi thay đổi xong thông tin nhân viên quản trị bấm Lưu

Bây giờ Nhà bán hàng sẽ thấy chi tiết đã cập nhật cho tài khoản của nhân viên quản trị đó.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.