Chỉnh sửa nhóm sản phẩm

Để thay đổi một trong những nhóm sản phẩm của bạn thao tác như bên dưới.

1. Đăng nhập vào Admin, click vào menu Sản phẩm, sau đó click vào menu Nhóm sản phẩm

2. Click vào tên nhóm sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa

Vào trang chi tiết nhóm sản phẩm, bạn có thể sửa bất cứ chi tiết ngoài việc điều chỉnh thêm sản phẩm bằng tay hay thêm sản phẩm tự động (nếu bạn muốn thay đổi phần này bạn phải tạo nhóm sản phẩm mới).

Chúc bạn nhiều niềm vui.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.