• Trang chủ
  • ->
  • Chỉnh sửa menu ( sửa liên kết, tên, vị trí )

Chỉnh sửa menu ( sửa liên kết, tên, vị trí )

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tùy chỉnh các link trong menu theo ý muốn của bạn.

Xóa một liên kết của một menu

1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website, sau đó chọn Menu

2. Ở giao diện trang Menu, click vào nút chỉnh sửa menu đang chứa liên kết bạn muốn chỉnh.

3. Ở phần hiện thị các liên kết của menu đang chứa, ấn vào dấu X cuối mỗi liên kết để xóa liên kết bạn không dùng.

4. Ấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa


Sửa tên của một liên kết

1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website, sau đó chọn Menu

2. Ở giao diện trang Menu, click vào nút chỉnh sửa menu đang chứa liên kết bạn muốn chỉnh.

3. Ở phần hiện thị các liên kết của menu đang chứa, ấn vào ô Tên liên kết của liên kết bạn muốn sửa, rồi điền Tên liên kết mới cho nó.

4. Ấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa


Thay đổi vị trí các liên kết trong một menu

1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website, sau đó chọn Menu

2. Ở giao diện trang Menu, click vào nút chỉnh sửa menu đang chứa liên kết bạn muốn chỉnh.

3. Ở phần hiện thị các liên kết của menu đang chứa, ấn giữ vào ô dấu 6 chấm trước ô Tên liên kết, rồi di chuyển vị trí thứ tự các liên kết.

4. Ấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.