Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Chỉnh sửa hoàn thiện nhóm sản phẩm

Chỉnh sửa hoàn thiện nhóm sản phẩm

Nhà bán hàng có thể sửa đổi tên nhóm sản phẩm, thay đổi ảnh đại diện hoặc thay đổi thứ tự hiển thị các sản phẩm trong nhóm.

Các mục liên quan:


Thay đổi tên và mô tả của nhóm sản phẩm

Để thay đổi tên hoặc mô tả của nhóm sản phẩm:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Click vào tên Nhóm sản phẩm muốn sửa đổi.

3. Tại trang sửa đổi chi tiết, thực hiện thay đổi ở các trường Tên sản phẩm Mô tả.

4. Nhấn Lưu.


Thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện của nhóm sản phẩm

Để thay đổi tên hoặc mô tả của nhóm sản phẩm:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Click vào tên Nhóm sản phẩm muốn cập nhật hình đại diện.

3. Nếu nhóm sản phẩm chưa có hình đại diện, click Chọn hình và chọn ảnh từ máy tính.

4. Nếu nhóm sản phẩm đã có hình đại diện, click Thay hình ảnh và chọn ảnh mới từ máy tính.

5. Sau khi thực hiện thay đổi, nhấn Lưu.


Sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm trong nhóm sản phẩm

Khi nhóm sản phẩm được hiển thị trong website, các sản phẩm trong nhóm sản phẩm đó sẽ đó hiển thị theo thứ tự sắp xếp mà Nhà bán hàng đã chọn. Mặc định các sản phẩm được sắp xếp theo bảng chữ cái từ A - Z.

Có các tùy chọn sắp xếp hiển thị như sau:


Thủ công

 • Theo bảng chữ cái: A-Z
 • Theo bảng chữ cái: Z-A
 • Theo giá: từ cao đến thấp
 • Theo giá: Từ thấp đến cao
 • Theo ngày: Từ mới đến cũ
 • Theo ngày: Từ cũ đến mới
 • Bán chạy
 • Tồn kho giảm dần


Để thay đổi, sắp xếp thứ tự hiển thị của các sản phẩm trong nhóm, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Click vào tên Nhóm sản phẩm muốn thay đổi cách sắp xếp, hiển thị sản phẩm.

3. Kéo xuống phần Sản phẩm, nhấp vào “select box” sắp xếp và chọn cách hiển thị theo các tùy chọn có sẵn.


4. Nếu muốn sắp xếp theo cách thủ công, chọn Thủ công và thực hiện thao tác kéo thả để sắp xếp:

5. Sau khi thực hiện thay đổi, nhấn Lưu.

Lưu ý: Phần sắp xếp theo tồn kho: Giảm dần phần này chỉ áp dụng cho giao diện mặc định. Nhà bán hàng muốn sử dụng tính năng này áp dụng cho giao diện mình đang sử dụng vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan để được hỗ trợ.