Chỉnh sửa bài viết blog

Bài viết này giúp bạn chỉnh sửa lại 1 bài viết blog đã tạo trước đó.

1. Đăng nhập admin, click vào menu website, sau đó click vào bài viết mà bạn muốn sửa.

2. Thay đổi nội dung mà bạn muốn cập nhật sau đó bấm nút Cập nhập cho nó chạy