Chỉnh sửa bài viết blog

Bài viết này giúp bạn chỉnh sửa lại 1 bài viết blog đã tạo trước đó.

1. Đăng nhập admin, click vào menu website, sau đó click vào bài viết mà bạn muốn sửa.

2. Thay đổi nội dung mà bạn muốn cập nhật sau đó bấm nút Cập nhập cho nó chạyTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.