• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Thêm khuyến mãi theo đ,%,mã trên đơn hàng

Ứng dụng Hararetail - Thêm khuyến mãi theo đ,%,mã trên đơn hàng

Khi chọn sản phẩm đã mua vào giỏ hàng, sau đó click vào nút tổng cộng thì sẽ tới trang đặt hàng


  • Khuyến mãi theo Mã giảm giá : Tạo mã khuyến mãi 

          Mục giảm giá theo chọn: Mã giảm giá

          Mục mã giảm giá: Nhập mã vào

          Sau đó click vào Sử dụng mục thành tiền sẽ hiển thị giá đã giảm

  • Khuyến mãi theo đ:

          Mục giảm giá theo chọn:  đ/%  và chọn đ sau đó nhập số tiền giảm vào.

          Giá giảm sẽ hiển thị ở mục thành tiền.


 

  • Khuyến mãi theo %:

          Mục giảm giá theo chọn:  đ/%  và chọn % sau đó nhập số lượng  vào.

          Giá giảm sẽ hiển thị ở mục thành tiền.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.