Cấu hình thông tin website

Cấu hình thông tin website giúp cho bạn thiết lập thông tin chung về cửa hàng như tiêu đề cửa hàng, mô tả về cửa hàng để google và facebook nhận thông tin trang chủ của bạn. Ngoài ra bạn có thể gắn code Google Analytics hoặc Facebook Pixel cũng như nhập mật khẩu để tạm thời khóa web lại không muốn người khác truy cập vào web.

Để vào cấu hình thông tin website ở giao diện admin bạn chọn Website - Cấu hình.

Thông tin chung cửa hàng: Bạn có thể chỉnh sửa mô tả cửa hàng – phần sẽ hiển thị ngoài trang web của bạn cũng như chỉnh sửa thẻ mô tả để tối ưu SEO. Tối ưu SEO về nội dung tốt giúp bạn có nhiều khách hàng truy cập và tìm thấy trên Google hơn.

Google Analytics: bạn chỉ cần gắn ID GA của bạn vào ô thông tin sau đó lưu lại là được.

Facebook Pixel: bạn gắn code pixel facebook của bạn vào để tracking với facebook.

Mật khẩu cửa hàng: giúp bạn tạm thời khóa web lại trong trường hợp không muốn cho ai truy cập vào web trong quá trình xây dựng.