Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình thông tin cửa hàng

Trước khi bắt đầu thiết lập cửa hàng Haravan, Nhà bán hàng cần phải tạo một tài khoản Haravan và thêm một số thông tin kinh doanh thiết yếu cho cửa hàng. Nhà bán hàng không cần cập nhật tất cả thông tin được nêu chi tiết bên dưới, nhưng hãy nhớ thêm các thông tin cần thiết: 

- Tên cửa hàng.

- Địa chỉ email làm việc với Khách mua hàng.

- Tên và địa chỉ hợp pháp của doanh nghiệp.

- Lưu trữ múi giờ.

- Đơn vị tiền tệ cửa hàng sử dụng.

- Mật khẩu để bảo vệ cửa hàng trực tuyến.

Nội dung bao gồm:


Tạo tài khoản Haravan của Nhà bán hàng

Tạo một tài khoản Haravan để bắt đầu thiết lập cửa hàng của Nhà bán hàng


Đặt hoặc thay đổi tên cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng

Tên cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng là tên mà Khách mua hàng sẽ sử dụng để tìm kiếm doanh nghiệp của Nhà bán hàng. Nó được hiển thị trên mỗi trang trong trang web của Nhà bán hàng và sẽ trông giống như sau: 

Để đặt hoặt thay đổi tên cửa hàng của Nhà bán hàng:

1. Từ quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, đi tới Cấu hình.

2. Trong thông tin cửa hàng, hãy nhập tên cửa hàng của Nhà bán hàng vào trường văn bản Tên cửa hàng. 


Thay đổi địa chỉ tài khoản email của Nhà bán hàng

Tài khoản email của Nhà bán hàng là địa chỉ Nhà bán hàng đã sử dụng khi đăng ký Haravan. Đây là nơi chúng tôi sẽ gửi hoá đơn của Nhà bán hàng và nơi Nhà bán hàng sẽ nhận được tệp .csv nếu Nhà bán hàng xuất file sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc danh sách Khách mua hàng. Để chỉnh sửa email Tài khoản Haravan của Nhà bán hàng:

1.Từ Trang quản trị Haravan của Nhà bán hàng, đi tới Cấu hình.

2.Trong phần Thông tin cửa hàng, thay đổi địa chỉ email của Nhà bán hàng dưới Email tài khoản. Đây sẽ là email mà Haravan sử dụng để liên hệ với Nhà bán hàng về tài khoản của Nhà bán hàng:

3. Nhấn lưu.

Ghi chú:

Để thay đổi email hoặc mật khẩu của tài khoản chủ sở hữu sử dụng để đăng nhập vào Haravan, Nhà bán hàng cần phải thay đổi thông tin tài khoản trong hồ sơ của chủ tài khoản.


Thay đổi địa chỉ email làm việc với Khách mua hàng của Nhà bán hàng

Email khách hàng là địa chỉ Khách mua hàng của Nhà bán hàng. Đó là nơi khách mua hàng có thể liên hệ trực tiếp với Nhà bán hàng và đó là địa chỉ liên kết với các email thông báo tự động mà họ nhận được về đơn đặt hàng của họ.

Để thay đổi địa chỉ email làm việc với Khách mua hàng:

1. Từ quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, đi tới Cấu hình.

2.Trong phần thông tin cửa hàng, thay đổi địa chỉ email của Nhà bán hàng theo Email làm việc với Khách mua hàng:

3. Nhấn lưu.


Đặt hoặc thay đổi tên và địa chỉ doanh nghiệp hợp pháp của Nhà bán hàng

Đây là địa chỉ doanh nghiệp chính xác được liệt kê và sẽ xuất hiện trên hóa đơn Haravan của Nhà bán hàng. 

Để thay đổi tên và địa chỉ doanh nghiệp hợp pháp của Nhà bán hàng:

1.Từ quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, đi tới Cấu hình.

2.Trong phần Địa chỉ cửa hàng, hãy cập nhật tất cả các trường Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa có liên quan

3. Nhấn Lưu.


Chọn đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Trong trang Cài đặt chung của Haravan, Nhà bán hàng có thể chọn đơn vị tiền tệ mà cửa hàng của Nhà bán hàng sử dụng (ví dụ: USD, VNĐ).

Nếu Nhà bán hàng đang thử nghiệm việc thiết lập một cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thiết lập và sau đó thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nhưng sau khi Nhà bán hàng bán lần đầu tiên, đừng thay đổi đồng tiền. Thay đổi nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giá cả, báo cáo, đơn đặt hàng trong quá khứ và các dữ liệu lịch sử khác và Nhà bán hàng không thể hoàn tác thay đổi.

Chọn đơn vị tiền tệ cho cửa hàng của Nhà bán hàng để sử dụng:

1.Từ quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, đi tới Cấu hình chung.

2. Trong phần Tiêu chuẩn và định dạng, hãy bấm chọn vào trường thông tin có dấu mũi tên hướng xuống dưới để chọn đơn vị tiền tệ mới:

3. Nhấn lưu.


Bảo vệ cửa hàng trực tuyến bằng mật khẩu

Có thể đặt mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng để chỉ những người có mật khẩu mới có thể truy cập vào cửa hàng . Điều này rất hữu ích nếu Nhà bán hàng không muốn Khách mua hàng truy cập vào cửa hàng trong khi Nhà bán hàng đang thiết lập, bảo trì. Cài đặt mặc định cho mật khẩu cửa hàng trực tuyến trên các cửa hàng mới được bật.

Ghi chú: Mỗi mật khẩu của Nhà bán hàng phải là duy nhất. Không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, ngay cả khi các tài khoản có liên quan.

Bật mật khẩu cửa hàng trực tuyến cũng sẽ chặn công cụ tìm kiếm (ví dụ: Google, Yahoo hoặc Bing) thu thập thông tin trang web của Nhà bán hàng và bao gồm nội dung của Nhà bán hàng trong các trang kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Nếu Nhà bán hàng muốn công cụ tìm kiếm "xem" cửa hàng, mật khẩu phải được vô hiệu hóa.

Để bật mật khẩu cửa hàng trực tuyến:

1.Từ quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, hãy truy cập Website --> Cấu hình. 

2. Trong phần Mật khẩu cửa hàng, hãy chọn tùy chọn Bật Mật khẩu bảo vệ cửa hàng:

3. Nhập mật khẩu và thông điệp truy cập của Nhà bán hàng.

4. Nhấn lưu.


Thiết lập thông tin trang chủ

Nhà bán hàng có thể thiết lập thông tin tìm kiếm SEO cho trang chủ website. Các thông tin này được hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm. 

Các thông tin này  không ảnh hưởng đến cơ hội của Nhà bán hàng được liệt kê bởi một công cụ tìm kiếm, nhưng thẻ meta tốt có thể làm tăng khả năng Khách mua hàng truy cập vào cửa hàng. Đó là một cách tuyệt vời để thu hút thêm lưu lượng truy cập. 

Các thông tin này bao gồm 

  1. Tên cửa hàng / tên website: được hiển thị trên tab của trình duyệt.
  2. Tiêu đề trang (meta title): được hiển thị khi đưa chuột vào tab nằm trên trình duyệt, giới hạn 70 ký tự.
  3. Mô tả trang (meta description): mô tả được ghi nhận bởi google khi tìm kiếm về website, giới hạn 320 ký tự.


Nhà bán hàng thực hiện thiết lập như sau: 

  1. Từ quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, hãy truy cập Website > Cấu hình. 
  1. Trong phần Thông tin chung cửa hàng, hãy nhập dữ liệu trang chủ của Nhà bán hàng dưới tiêu đề trang, mô tả trang.


    3. Nhấn Lưu.


Sau khi thiết lâp, Nhà bán hàng sẽ thấy được kết quả như hình:

  • Tên cửa hàng (1) và Tiêu đề trang (2)

  • Mô tả trang (3)Định dạng mã đơn hàng của Nhà bán hàng

Theo mặc định, ID đơn hàng đầu tiên của Nhà bán hàng được cung cấp theo định dạng #1001. Đơn đặt hàng sau đó được tăng lên 1 cho mỗi đơn hàng mới. 

Nhà bán hàng không thể thay đổi số mã đơn đặt hàng bắt đầu bằng số 0, nhưng để tùy chỉnh định dạng ID, Nhà bán hàng có thể:

1. Từ Trang quản trị Haravan của Nhà bán hàng, hãy truy cập Cấu hình. 

2. Tại nội dung Tiêu chuẩn và định dạng: nhập ký tự bắt đầu và kết thúc.

3. Nhấn lưu.


Bước tiếp theo

Sau khi thông tin doanh nghiệp của Nhà bán hàng được thiết lập, đã đến lúc bắt đầu xây dựng cửa hàng của Nhà bán hàng.