Cấu hình thanh toán COD

Bạn muốn thông báo đến khách hàng một số lưu ý khi thanh toán qua COD tại trang Thanh toán hoặc bạn muốn tắt phương thức thanh toán COD này.

Tắt phương thức thanh toán COD

1. Đăng nhập admin, click vào menu Cấu hình ở góc trái bên dưới, sau đó click vào Thanh toán

2. Tới phần Các phướng thức thanh toán click vào Chỉnh sửa

3. Click vào nút Tắt, sau đó bấm Đồng ý là hoàn thành.

Chỉnh sửa phương thức thanh toán COD

1. Đăng nhập admin, click vào menu Cấu hình ở góc trái bên dưới, sau đó click vào Thanh toán

2. Tới phần Các phướng thức thanh toán click vào Chỉnh sửa

3. Thay đổi Tên phương thức thanh toán hoặc Hướng dẫn thanh toán sau đó Lưu lại là hoàn thành.

Chúc các bạn thực hiện thành công và nhiều niềm vui!

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.