Cấu hình thanh toán

Nhà bán hàng cấu hình, quản lý tất cả phương thức thanh toán của cửa hàng trong phần Cấu hình => Thanh toán tại Trang quản trị Haravan.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể cấu hình thanh toán cho các vấn đề liên quan đến:


Phương thức thanh toán

Việc cấu hình phương thức thanh toán giúp cho khách mua hàng thuận tiện thanh toán khi mua hàng.

Bên cạnh phương thức thanh toán COD (hệ thống Haravan mặc định khi nhà bán hàng tạo website), Nhà bán hàng có thể cấu hình thêm các phương thức thanh toán trực tuyến.

Để cấu hình được phương thức thanh toán trực tuyến trên hệ thống Haravan, Nhà bán hàng phải có tài khoản trên cổng thanh toán đó. Sau đó, nhà bán hàng tích hợp vào hệ thống trên Haravan.

Các cổng thanh toán trực tiếp mà Haravan đang hỗ trợ:


Tài khoản khách hàng 

Nhà bán hàng có thể tùy chọn nếu Nhà bán hàng muốn khách hàng tạo tài khoản khi họ thanh toán mua hàng.

Mục Tài khoản khách hàng hỗ trợ cho Nhà bán hàng cài đặt bán hàng theo ba điều kiện sau:

Khách hàng có thể mua hàng không cần tài khoản.
Khách hàng phải đăng ký tài khoản mua hàng trước khi thanh toán.
Khách hàng có thể tạo tài khoản khi hoàn tất thanh toán.

Tùy theo cách vận hành của website mà Nhà bán hàng lựa chọn cấu hình cho phù hợp.

Trạng thái mặc định trên hệ thống là Không ràng buộc về tài khoản mua hàng.

Cấu hình field

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa một số trường trên các trang thanh toán của mình để nó thành bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn.

Ví dụ: một số Khách mua hàng không muốn cung cấp số điện thoại của họ trong thời gian thanh toán trực tuyến, do đó họ có thể từ bỏ giỏ hàng của họ nếu Nhà bán hàng đặt nó làm trường bắt buộc. Trong một số trường hợp, nhà cung cấp thanh toán của Nhà bán hàng có thể yêu cầu Khách mua hàng cung cấp số điện thoại để hoàn tất việc thanh toán.

Để chỉnh sửa tuỳ chọn các thông tin trang thanh toán:

 1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình -> Thanh toán.
 2. Kéo xuống mục Cấu hình field.

 3. Tại đây Nhà bán hàng có thể chọn: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quận/huyện, Phường/xả. Các tùy chọn bao gồm:
  • Vô hiệu hóa: trường thông tin này sẽ ẩn
  • Không ràng buộc: trường thông tin này có thể điền hoặc không
  • Bắt buộc: trường thông tin này buộc phải điền nếu muốn thanh toán
 4. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: 

 1. Một số nhà cung cấp thanh toán và hãng vận chuyển yêu cầu số điện thoại của Khách mua hàng. Nếu Nhà bán hàng liên kết một trong những nhà cung cấp dịch vụ này trên cửa hàng của mình, cài đặt trường Số điện thoại của Nhà bán hàng sẽ bị ghi đè.
 2. Hệ thống bắt buộc phải có ít một trường Số điện thoại và Email được ràng buộc hoặc cả hai.
 3. Nếu Nhà bán hàng không ràng buộc trường Email, thì thông tin này sẽ được mã hóa tự động với cú pháp sdt@<mã quốc gia>.phone về thông tin của khách hàng đó.

Xử lý đơn hàng 

Mục này hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán thông qua các tùy chỉnh.

Bao gồm 4 mục: 

 • Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng
 • Sau khi đơn hàng được thanh toán
 • Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán
 • Nội dung thông báo thêm

Thông qua việc tùy chỉnh, Nhà bán hàng có thể quản lý website một các tự động hơn và phù hợp với nhu cầu hơn.


Ngôn ngữ thanh toán

Nếu Nhà bán hàng bán bằng cửa hàng trực tuyến, thì Nhà bán hàng có thể dịch kiểm tra bằng cách chỉnh sửa các tiêu đề của mình. Một số tiêu đề đi kèm với bản dịch cho nhiều ngôn ngữ, do đó Nhà bán hàng có thể chọn một ngôn ngữ khác cho thanh toán của mình trong trình chỉnh sửa. Nếu Nhà bán hàng muốn sử dụng ngôn ngữ không có trong chủ đề của mình, thì Nhà bán hàng cũng có thể dịch các thanh toán theo cách thủ công.

Nếu giao diện của Nhà bán hàng bao gồm nhiều ngôn ngữ, sau đó Nhà bán hàng có thể chọn một ngôn ngữ cho thanh toán của mình.

Để chọn một ngôn ngữ thanh toán mới:

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình > Thanh toán.
 2. Kéo xuống phần Ngôn ngữ trang thanh toán.

 3. Ngôn ngữ thanh toán được hệ thống mặc định là Tiếng Việt. Hệ thống còn hỗ trợ thêm ngôn ngữ Tiếng Anh.
  Để chọn một ngôn ngữ thanh toán khác cho cửa hàng, Nhà bán hàng  ấn vào Tùy chỉnh
 4. Tại đây, Nhà bán hàng nhận được giao diện Checkout & system

 5. Nhà bán hàng vào trường thông tin muốn thay đổi và nhập lại nội dung mới.
 6. Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi ngôn ngữ thanh toán, nhấp chọn Chuyển đổi ngôn ngữ.

 7. Nhấp Lưu để hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.