• Trang chủ
  • ->
  • Cấu hình quyền quản trị viên

Cấu hình quyền quản trị viên

Nếu muốn người khác truy cập vào Trang quản trị của mình, Nhà bán hàng hãy tạo tài khoản nhân viên cho họ. Với tài khoản nhân viên, Nhà bán hàng có thể đặt quyền để giới hạn những phần trong Trang quản trị mà nhân viên của Nhà bán hàng có quyền truy cập, giúp đảm bảo thông tin cá nhân của Nhà bán hàng vẫn an toàn.

Bước 1: Đăng nhập với tư cách là chủ tài khoản.

Bước 2: Từ Trang quản trị của Nhà bán hàng, ấn Cấu hình > Tài khoản.

Bước 3: Trong phần Tài khoản nhân viên, nhấp vào tên của nhân viên cần xét quyền để mở chi tiết tài khoản.

Bước 4: Trong phần Quyền quản trị, chọn vào ô Giới hạn quyền truy cập cho nhân viên.

Chọn các ô bên cạnh các khu vực mà Nhà bán hàng muốn nhân viên của mình có quyền truy cập vào:

Bước 5: Nhấp vào Lưu để xác nhận thay đổi của Nhà bán hàng.

Tài khoản nhân viên sẽ có các quyền được phân áp dụng ngay.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.