Cấu hình phí vận chuyển

Nhà bán hàng sẽ cấu hình phí vận chuyển theo thao tác hướng dẫn bên dưới.

Các mục liên quan:

Thêm khu vực vận chuyển

Để thiết lập phí vận chuyển cho từng Tỉnh thành Nhà bán hàng làm theo 6 bước sau:

Bước 1: tại Trang quản trị chọn Cấu hình > Vận chuyển

Bước 2: Nhấp chọn Thêm khu vực vận chuyển

Bước 3: Chọn tỉnh thành cần cấu hình và thêm khu vực

Bước 4: Để cấu hình phí vận chuyển cho khu vực đó, Nhà giao hàng chọn giao hàng tận nơi của Thành phố đó.

Bước 5: Nhập các thông tin cần thiết:

1. Tên mục vận chuyển: để phân biệt các loại hình thức vận chuyển của Nhà bán hàng

Ví dụ: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 500.000đ tại TP. HCM, Tính phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 500.000đ tại TP. HCM

2. Tiêu chuẩn tính phí: Dựa trên 2 hình thức là giá sản phẩm hoặc khối lượng. Tùy theo nhu cầu của từng nhà bán hàng sẽ chọn hình thức khác nhau.

Ví dụ: Nhà bán hàng thời trang tính phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàng. Nhà bán hàng bán hải sản tính phí dựa trên khối lượng sản phẩm..

Ghi chú: đối với hình thức tính phí dựa trên khối lượng thì phải nhập thêm khối lượng sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm.

3. Giá vận chuyển: là giá nhập chung cho từng huyện/ quận trong tỉnh đó

4. Trong Tỉnh đó: nhà bán hàng muốn setting chỉ có một số Quận mới vận chuyển, còn các Quận còn lại không vận chuyển, thì click chọn vào Quận mà mình muốn.

5. Giá điều chỉnh: áp dụng trong trường hợp Quận này cao hơn hoặc thấp hơn các Quận còn lại.

Ví dụ: Giá vận chuyển chung là: 20.000. Nhưng vì Quận 2 xa hơn, lấy thêm phí 10.000 nữa là 30.000

Thì nhập ô giá điều chỉnh là :10.000đ, lập tức ô giá cuối cùng sẽ nhảy lên là : 30.000đ.

Bước 6: LưuThêm phí vận chuyển

Thêm phí vận chuyển thường được sử dụng 1 trong các trường hợp sau:

Nhà bán hàng đã thêm khu vực vận chuyển cho 1 Tỉnh rồi. Nhưng trong tỉnh đó lại muốn chia nhỏ phí vận chuyển.

Ví dụ: TP. HCM: nhà bán hàng setting 2 mức phí:

- Phí vận chuyển 1: TP. HCM Đơn hàng dưới 500.000đ phí là: 50.000đ

- Phí vận chuyển 2: TP. HCM Đơn hàng trên 500.000đ phí là: 20.000đ


Để làm như trên Nhà bán thao tác theo bước sau:

Bước 1: Thêm khu vực vận chuyển

Bước 2: Thêm phí vận chuyển

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết

1: Tên vận chuyển: Nhà vận chuyển đặt tùy theo ý mình.

Ví dụ: Phí vận chuyển đơn hàng dưới 500.000đ hoặc trên 500.000đ....

2: Tiêu chuẩn tính phí: Có 2 tiêu chuẩn là dựa trên giá sản phẩm hoặc dựa trên khối lượng sản phẩm.

Nếu dựa trên giá sản phẩm thì khi người mua hàng đặt hàng hệ thống sẽ dựa trên tiêu chí giá sản phẩm người bán hàng cập nhật trong trang sản phẩm để tính.

Nếu dựa trên khối lượng sản phẩm thì khi người mua hàng đặt hàng hệ thống sẽ dựa trên tiêu chí khối lượng sản phẩm nhà bán hàng cập nhật trong trang sản phẩm để tính.

3: Giá trị đơn hàng khoản / Trọng lượng đơn hàng khoản ( gram): là điều kiện để tính phí

Ví dụ: Từ 0 - 500.000đ và từ 500.001đ trở lên

hoặc 0 - 1.000gr và từ 1.0001gr trở lên

4: Giá vận chuyển

Ví dụ:

Từ 0 - 500.000đ, phí vận chuyển bằng 45.000đ và trên 500.0001đ là 20.000

Hoặc từ 0 - 1000gr: phí vận chuyển bằng 20.000đ

Bước 4: Lưu

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.