Cấu hình Mã đơn hàng

Mã đơn hàng mặc định bắt đầu từ 100000. Bạn có thể thay đổi chuỗi bắt đầu hoặc kết thúc để tạo mã đơn hàng theo ý bạn theo hướng dẫn sau:

Vào Admin -> Cấu hình -> Cấu hình chung

Sau đó kéo xuống mục Chỉnh sửa định dạng mã đơn hàng(tùy chọn)


Tại đây bạn có thể thêm Chữ cái hoặc số ở đầu hoặc đuôi để tạo sự khác biệt về mã đơn hàng cho shop.

Ví dụ: Thêm bắt đầu là ABC kết thúc là XYZ ta sẽ được kết quả đơn hàng là ABC100000XYZ

Chúc bạn thành công! :)