Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình in vận đơn

Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình. 

Ở Haravan, việc này thao tác rất đơn giản và Nhà bán hàng cũng có thể tùy ý chỉnh sửa mẫu in này.

Tài khoản của Nhà bán hàng cần có quyền truy cập vào phần Cấu hình để chỉnh sửa. (Đối với các tài khoản chỉ dùng Harapage, cần tài khoản chủ shop).

Chỉnh sửa vận đơn

Để chỉnh sửa vận đơn, làm theo các bước sau:

  • Từ Trang quản trị Haravan vào Cấu hình > Thông báo.

  • Vào mục Nội dung in vận đơn -> ấn In vận đơn 

Phần chỉnh sửa mẫu in vận đơn theo cấu trúc mã html. Nếu Nhà bán hàng không nắm rõ về cấu trúc và cách sửa form, Haravan có thể hỗ trợ chỉnh sửa form in vận đơn này giúp Nhà bán hàng.

Nếu Nhà bán hàng biết cách sửa nhưng không nắm rõ về các biến thì trong mục chỉnh sửa mẫu vận đơn đã có đường link điều hướng Nhà bán hàng về trang chứa các biến cần thiết. "Xem danh sách các biến trong mẫu có thể dùng"

Sao chép nội dung vận đơn ra một phần mềm xử lý văn bản như Notepad hoặc Word để dễ chỉnh sửa.

Sau đó dán vào lại khung chỉnh sữa mẫu in. Ấn Xem trước để xem mẫu in trước.

Nếu đúng với mẫu in đã chỉnh sửa thì Nhà bán hàng Lưu lại.