Bạn cần tìm gì ?

HaraRetail - Cấu hình

Thiết lập HaraRetail giúp Nhà bán hàng quản lý chi tiết từng mục và thay đổi thông tin các mục tùy ý hơn.

Lưu ý: chỉ có tài khoản chủ shop mới được phép cấu hình.

1. Truy cập vào Trang quản trị Haravan, ấn Ứng dụng > HaraRetail 

2. Tại Trang quản trị của HaraRetail chọn nút biểu tượng Menu

3. Sau đó chọn Cấu hình

Nhà bán hàng có thể cấu hình các mục như sau:

- Cấu hình địa chỉ cho phép chọn địa chỉ thiết bị sẽ bán. Đơn hàng được tạo từ địa chỉ nào sẽ trừ tồn kho của địa chỉ đó trong trường hợp Nhà bán hàng dùng gói dịch vụ Omnichannel

Cấu hình bán hàng cho phép Nhà bán hàng cấu hình cho thiết bị đó có thể bán hàng khi sản phẩm đã hết hàng hoặc xem tất cả sản phẩm của shop.

- Cấu hình đơn hàng cho phép Nhà bán hàng cấu hình hóa đơn theo khổ giấy, kiểu in hoặc các thông tin cần hiển thị trên hóa đơn HaraRetail để phù hợp với nhu cầu của Nhà bán hàng hơn. 

- Cấu hình chung cho phép Nhà bán hàng có thể cấu hình một số tiện ích như: tự động in hóa đơn, có nút scroll khi dùng máy POS cảm ứng, cấu hình đặc biệt theo chi nhánh.

- Cấu hình nhận viên giúp cho Nhà bán hàng có thể cấu hình mã đăng nhập và địa chỉ bán hàng cho từng nhân viên cụ thể. 

Cấu hình chuyển ca giúp Nhà bán hàng cần phải cấu hình chuyển ca theo đúng nhu cầu của shop.