• Trang chủ
  • ->
  • Cấu hình địa chỉ cửa hàng trong cấu hình chung

Cấu hình địa chỉ cửa hàng trong cấu hình chung

Để cấu hình địa chỉ cửa hàng để xuất hiện trên hóa đơn sau mỗi đơn hàng, bạn có thể vào Cấu hình -> Cấu hình chung -> Địa chỉ cửa hàng

Trong phần này có các trường như hình đi kèm, bạn nên điền đầy đủ và chính xác để thông tin rõ ràng và minh bạch hơn.


Chúc bạn thành công!


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.