Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình địa chỉ

Việc hoạt động kinhững doanh của Nhà bán hàng có thể diễn ra với nhiều cửa hàng, chi nhanh khác nhau. Việc khai báo danh sách các chuỗi cửa hàng, cửa hàng chính, chi nhánh, v.v.v... giúp Nhà bán hàng cũng như hệ thống Haravan thuận tiện hơn trong việc theo dõi bán hàng, tồn kho,...

Để thực hiện được việc thay đổi địa chỉ (thêm, bớt, chỉnh sửa), Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập với tư cách là tài khoản chủ sở hữu.
 2. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Địa chỉ.

 3. Tại đây, Nhà bán hàng có thể thực hiện ba thao tác:
  • Thay đổi chi nhánh chính

  • Thêm chi nhánh:

   Trong cửa sổ Thêm địa điểm, Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin về chi nhánh. Nhấp Lưu địa điểm khi hoàn thành.

   Lưu ý: Nhà bán hàng chỉ nên chọn Địa chỉ lấy hàng nếu đây đồng thời là chi nhánh kho.

  • Xóa chi nhánh:
   Nhà bán hàng nhấp vào dấu x để xóa chi nhánh cần xóa.

   Lưu ý: Nhà bán hàng không thể xóa Chi nhánh chính. Để có thể xóa chi nhánh chính, Nhà bán hàng cần thay đổi chi nhánh chính trước đó.
  • Chỉnh sửa chi nhánh:
   Nhà bán hàng chọn chi nhánh cần chỉnh sửa, nhấp chọn Chỉnh sửa.

   Trong cửa sổ Chỉnh sửa địa điểm, Nhà bán hàng chỉnh sửa thông tin. Nhấp chọn Lưu địa điểm.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.