Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình cửa hàng online

Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm Nhà bán hàng đang bán, thêm và sắp xếp danh sách sản phẩm có thể là bước tốn nhiều thời gian nhất để thiết lập cửa hàng tại Haravan. Cấu hình cửa hàng là một việc nên làm, tuy nhiên: một cửa hàng được tổ chức tốt sẽ dễ dàng hơn cho Khách mua hàng sử dụng, giúp họ tìm ra những sản phẩm mà họ muốn một cách nhanh chóng.

Các nội dung gồm:


Bước 1: Thêm nhiều sản phẩm hơn vào cửa hàng.

Quy trình thêm nhiều sản phẩm vào cửa hàng của Nhà bán hàng giống như cách thêm sản phẩm đầu tiên.

Để thêm nhiều sản phẩm hơn vào Haravan:

 1. Từ trang quản trị Haravan, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang sản phẩm.
 2. Từ trang Sản phẩm, hãy nhấp Tạo sản phẩm.
 3. Nhập tiêu đề sản phẩm của Nhà bán hàng cùng với các chi tiết bổ sung. Mô tả sản phẩm giúp Khách mua hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm Nhà bán hàng đang bán. Thêm sản phẩm vào nhóm giúp Nhà bán hàng sắp xếp sản phẩm dễ dàng hơn và giúp Khách mua hàng tìm thấy những gì Nhà bán hàng đang bán. Ngoài tiêu đề sản phẩm, một số chi tiết sản phẩm Nhà bán hàng có thể muốn nhập bao gồm: hình ảnh, giá cả, chi tiết giao hàng, trọng lượng và nhiều thứ khác.
 4. Nhấp vào lưu sản phẩm.

Bước 2: Tạo nhóm sản phẩm.

Nhà bán hàng có thể tạo nhóm sản phẩm để tổ chức các sản phẩm của mình, giúp họ dễ dàng tìm kiếm hơn. Ví dụ về các nhóm sản phẩm Nhà bán hàng có thể tạo bao gồm: Quần áo cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em. Các mặt hàng thuộc một loại nhất định, chẳng hạn như đèn, đệm hoặc thảm. Các mặt hàng có màu và kích thước nhât định. Các sản phẩm theo mùa như thiệp lễ và đồ trang trí.

Để tạo nhóm sản phẩm:

 1. Từ Nhóm sản phẩm, nhấp vào Tạo nhóm sản phẩm
 2. Nhập tiêu đề và mô tả cho nhóm sản phẩm.
 3. Chọn xem sản phẩm sẽ được thêm vào nhóm sản phẩm theo cách thủ công hay tự động. 
 4. Nếu Nhà bán hàng chọn Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện, sau đó thêm tiêu chí lựa chọn trong các điều kiện. Nhấp vào Lưu nhóm sản phẩm
 5. Nếu Nhà bán hàng đang tạo nhóm sản phẩm thủ công, sau đó Nhà bán hàng sẽ có thể thêm nhiều sản phẩm vào nhóm. Đảm bảo nhấp vào Lưu sau khi thêm sản phẩm. Nhà bán hàng có thể thêm cùng một sản phẩm vào nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.
 6. Nếu Nhà bán hàng đang tạo nhóm sản phẩm tự động, thì các sản phẩm phù hợp với điều kiện của Nhà bán hàng sẽ tự động được thêm vào nhóm. Chọn thứ tự sắp xếp từ trình đơn thả xuống, sau đó nhấp vào Lưu.

Bước 3: Thêm trang thông tin “ Về chúng tôi” và “ Liên hệ với chúng tôi” vào cửa hàng.

Nếu Nhà bán hàng có thông tin mà Nhà bán hàng muốn khách hàng biết đến về điều đó và thông tin đó không thay đổi thường xuyên, ví dụ chi tiết về Tổ chức  hoặc thông tin liên hệ cho cửa hàng. Sau đó Nhà bán hàng có thể tạo các trang cho cửa hàng để hiển thị nội dung đó đến một vị trí nhất định.

Để tạo một trang mới:

 1. Từ trang quản trị viên Haravan của Nhà bán hàng, truy cập Website > Trang nội dung.
 2. Nhấp Tạo trang . Nhà bán hàng sẽ được đưa đến một trình soạn thảo trang nội dung mới.
 3. Trong chỉnh sửa trang nội dung, nhập Tiêu đề và Nội dung vào các hộp văn bản được cung cấp.
 4. Tiêu đề trang nội dung được hiển thị trong tab hoặc thanh tiêu đề của trình duyệt. Nó cũng được sử dụng làm tiêu đề trong kết quả của công cụ tìm kiếm.
 5. Nhà bán hàng có thể chọn Trang nội dung: hiển thị hoặc ẩn. Theo mặc định, trang nội dung mới  sẽ hiển thị khi Nhà bán hàng nhấp vào Lưu. Chọn tùy chọn Ẩn nếu Nhà bán hàng muốn ẩn trang nội dung khỏi cửa hàng trực tuyến hoặc nhấp vào Thiết lập thời điểm đăng để kiểm soát khi trang nội dung được đăng.
 6. Nhấp vào để lưu. 

Ghi chú: Ngay cả khi trang web mới của Nhà bán hàng có thể nhìn thấy được, trang nội dung sẽ không xuất hiện trong menu liên kết. Nhà bán hàng sẽ cần phải thêm một tên liên kết và liên kết đến ở mục menu. 

Bước 4: Thêm menu và liên kết đến cửa hàng.

Nhà bán hàng cần một menu và liên kết để giúp khách hàng khám phá cửa hàng của Nhà bán hàng. Theo mặc đinh, Tên kết đến chứa liên kết đến là Trang chủ.

Để thêm, xóa hoặc chỉnh sửa menu

 1. Từ trang quản trị Haravan, truy cập Website > Menu.
 2. Trên trang điều hướng, nhấp vào tên của menu mà Nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp Thêm đường dẫn khác .
 4. Bên dòng Tên liên kết, chọn một loại Liên kết đến.
 • Liên kết Trang chủ tới mục trang chủ của cửa hàng trực tuyến.
 • Nhóm sản phẩm liên kết đến mục Nhóm sản phẩm của Nhà bán hàng.
 • Liên kết sản phẩm đến một sản phẩm cụ thể.
 • Tất cả sản phẩm liên kết đến tất cả sản phẩm.
 • Liên kết trang đến một trang cụ thể trên cửa hàng của Nhà bán hàng
 • Blog liên kết đến blog trên cửa hàng của Nhà bán hàng.
 • Liên kết trang tìm kiếm đến mục trang tìm kiếm cho cửa hàng trực tuyến của Nhà bán hàng.
 • Địa chỉ web liên kết đến một trang web bên ngoài cửa hàng của Nhà bán hàng.

Ghi chú: Nếu Nhà bán hàng chọn nhóm sản phẩm, sản phẩm, trang, blog, thì một trường sẽ xuất hiện bên cạnh trường Tên liên kết. Nhà bán hàng có thể chọn đích đến cụ thể mà Nhà bán hàng muốn thêm vào menu.

Nếu Nhà bán hàng chọn Địa chỉ web, thì trường văn bản sẽ xuất hiện bên cạnh trường Liên kết đến . Nhập URL của trang web đích.

 1. Nhấp vào lưu menu. 

Bước tiếp theo.

Sau khi hoàn tất thiết lập cửa hàng của Nhà bán hàng, đã đến lúc chọn cài đặt quản lý kho.