Bạn cần tìm gì ?

Cài đặt Cấu hình website

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa tiêu đề trang và mô tả trang cho website, thêm mã theo dõi của Google Analytics hay của Facebook Pixel hoặc bật và đặt mật khẩu cho website.


Chỉnh sửa tiêu đề và mô tả trang

Nhà bán hàng có thể đặt tiêu đề trang và mô tả trang cho trang chủ cửa website. Chúng sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. Sử dụng văn bản mô tả và từ khóa để cải thiện thứ tự xếp hạng cho website của bạn.

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập Trang quản trị -> Website > Cấu hình.
 2. Nhà bán hàng vào mục Thông tin chung cửa hàng.

 3. Nhập tiêu đề và mô tả trang trong thông tin chung cửa hàng, nhập để hỗ trợ tốt cho SEO.
 4. Nhấp Lưu.

Thêm mã theo dõi

Nhà bán hàng có thể theo dõi lượt khách truy cập vào website của bạn bằng công cụ Google Analytics và bạn cũng có thể sử dụng Facebook Pixel để giúp tạo chiến dịch quảng cáo cho khách hàng mới.

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập Trang quản trị -> Website > Cấu hình.
 2. Nhà bán hàng vào mục Google Analytics. 

 3. Nhà bán hàng vào mục Facebook Pixel.

 4. Nhấp Lưu.

Tìm hiểu thêm về thiết lập Google Analytics.
Tìm hiểu thêm về thiết lập Facebook Pixel.


Bật hoặc tắt trang mật khẩu cửa hàng

Trước khi nhà bán hàng khởi động website, khách hàng sẽ không thể truy cập trang web của bạn để xem sản phẩm. Thay vào đó, họ sẽ thấy trang mật khẩu, trang mật khẩu sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về trạng thái cửa hàng của bạn. Trong thông báo của trang mật khẩu, bạn có thể đưa thông tin về ngày ra mắt dự kiến website, loại sản phẩm bạn sẽ bán, độ bao phủ của phương tiện truyền thông gần đây hoặc chi tiết về việc bán hàng sắp tới, thông tin khuyến mãi,... Có một trường email để khách hàng đăng ký nếu họ muốn nhận bản tin từ cửa hàng của bạn trong tương lai.

Khi bạn vừa tạo website trải nghiệm trên Haravan, trang mật khẩu của bạn sẽ được bật theo mặc định.

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Đăng nhập Trang quản trị -> Website > Cấu hình.
 2. Nhà bán hàng vào mục Mật khẩu cửa hàng, chọn hoặc bỏ chọn Mật khẩu bảo vệ cửa hàng.


 3. Nhấp Lưu.
Lưu ý:
Nhà bán hàng có thể tự đặt mật khẩu riêng và thông báo đến khách truy cập.