Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Cách trỏ tên miền mua từ Zone DNS

Cách trỏ tên miền mua từ Zone DNS

Zone DNS là dịch vụ quản lý DNS trung gian hoàn toàn miễn phí với hệ thống DNS Server ổn định và mạnh mẽ.


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để sử dụng tên miền riêng mua từ Zone DNS, trước tiên Nhà bán hàng phải cấu hình tên miền vào hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý

Bước 1: Truy cập vào trang http://zonedns.vn/domain_info.html

Ở trang quản lý tên miền, Nhà bán hàng dùng tài khoản ID hoặc tên miền và mật khẩu để đăng nhập.

Bước 2: ở trang thông tin tên miền, Nhà bán hàng tạo các record gồm:

- Host = @, Type = A, Value = IP Haravan ==> tạo record

- Host = www, Type = A, Value = IP Haravan ==> tạo record

Sau khi tạo các record, Nhà bán hàng sẽ có thông tin như bên dưới.

Lưu ý

- Để tên miền chạy ổn định nhất, Nhà bán hàng chỉ trỏ 2 dòng Type A cho host @ www tương tự hình trên, không sử dụng Type CNAME để dùng cho host @ hoặc www vì như vậy không thể bật được SSL Free của Haravan khi trỏ tên miền xong. 

Tìm hiểu thêm về SSL và cách bật SSL tại đây.

- Sau khi trỏ tên miền xong, Nhà bán hàng quay lại Trang quản trị> Website > Tên miền > Kết nối tên miền hiện có, khi thấy trạng thái tên miền là Đã kết nối đồng nghĩa Nhà bán hàng đã trỏ tên miền riêng về website trên Haravan thành công.

Xem lại hướng dẫn cấu hình tên miền riêng vào website trên Haravan tại đây.

- Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền


Sử dụng email doanh nghiệp

Để sử dụng email doanh nghiệp, Nhà bán hàng cấu hình tương tự như trên. Tuy nhiên, Nhà bán hàng có thể cấu hình thêm dòng record MX và TXT để sử dụng email doanh nghiệp.

- Dòng record MX với Host record = @, Type= MXValue = mail02.haravan.vn

- Dòng record TXT với Host record = @, Type = TXT, Value = "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"

Sau đó Nhà bán hàng Lưu cấu hình để hoàn thành.