• Trang chủ
  • ->
  • Cách trỏ tên miền mua từ TenTen

Cách trỏ tên miền mua từ TenTen

Tenten.vn là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn tại Việt Nam, ưu điểm của Tenten.vn là giúp Nhà bán hàng có rất nhiều phương thức thanh toán thông dụng tại Việt Nam để thanh toán cho họ cũng như lợi thế giá về các tên miền .vn

Để sử dụng tên miền riêng mua từ Tenten.vn, trước tiên Nhà bán hàng cần tên thêm tên miền đó vào danh sách tên miền trong quản trị Haravan.


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để thêm tên miền vào trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể vào Website ==> tên miền ==> thêm tên miền ==> Copy địa chỉ IP để dùng khi trỏ tên miền.

Hoặc Nhà bán hàng có thể tham khảo chi tiết theo hướng dẫn cấu hình tên miền

Trỏ tên miền để website hoạt động

Bước 1: Nhà bán hàng truy cập trang quản lý tên miền theo link https://domain.tenten.vn

Nhà bán hàng dùng email hoặc tên miền và mật khẩu để vào trang quản lý.

Đổi mật khẩu

Nếu là lần đăng nhập lần đầu thì tên miền và mật khẩu được nhà cung cấp tên miền gửi vào như email thông báo đăng ký Domain thành công. Nhà bán hàng đăng nhập và tiến hành đổi mật khẩu.

Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới, click Đổi mật khẩu là xong.

Quên mật khẩu

Nếu Nhà bán hàng không nhớ mật khẩu truy cập quản lý tên miền, Nhà bán hàng click vào quên mật khẩu.

Sau đó Nhà bán hàng nhập tên miền hoặc mail, mã bảo vệ và click cấp lại mật khẩu.

Nhà bán hàng vào mail đăng ký tên miền để thiết lập lại mật khẩu và vào trang quản lý tên miền

Trỏ tên miền để website hoạt động

Để trỏ record, Nhà bán hàng thay đổi mục value thành dãy IP cần nhập của web Haravan

Nếu trong trang quản lý có các email lạ, Nhà bán hàng có thể xóa hết các IP và thay thế bằng IP Haravan.

Để tên miền hoạt động, Nhà bán hàng phải cấu hình 2 dòng record, cụ thể:

- Host record = @, Type = A, Value = IP Haravan

- Host record = www, Type = @, Value = IP Haravan

Sau đó Lưu cấu hình là xong.

Nhà bán hàng trở lại trang quản trị tên miền của Haravan, Nhà bán hàng load lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì tên miền đã cấu hình thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền

Bạn muốn sử dụng email doanh nghiệp?

Để sử dụng email doanh nghiệp, Nhà bán hàng cấu hình tương tự như trên. Tuy nhiên, Nhà bán hàng cần hình thêm dòng record MX và TXT để sử dụng email doanh nghiệp.

- Dòng record MX với Host record = @, Type= MXValue = cpanel.haravan.vn

- Dòng record TXT với Host record = @, Type = TXT, Value = "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"

Sau đó Nhà bán hàng Lưu cấu hình để hoàn thành.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.