Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Cách trỏ tên miền mua từ PA Việt Nam

Cách trỏ tên miền mua từ PA Việt Nam

PA Vietnam là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn tại Việt Nam. Ưu điểm của PA Vietnam là cung cấp nhiều phương thức thanh toán thông dụng tại Việt Nam cho người mua đồng thời có lợi thế giá về các tên miền có đuôi .vn.

Các mục liên quan


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để sử dụng tên miền riêng mua từ PA Việt Nam, trước tiên Nhà bán hàng phải cấu hình tên miền vào hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trong quá trình cấu hình tên miền, Nhà bán hàng lưu ý sao chép lại địa chỉ IP để thuận tiện quản lý tên miền.


Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý

Nhà bán hàng có thể cấu hình các bản ghi A, bản ghi CNAME, các record để sử dụng mail hoặc chuyển hướng tên miền theo nhu cầu ở trang quản lý này.

Bước 1: Đăng nhập trang quản lý

Nhà bán hàng truy cập vào trang https://access.dotvndns.vn

Sau đó điền thông tin tên miền và mật khẩu để vào trang quản lý.

Bước 2: Trỏ tên miền thông thường

Ở trang cấu hình tên miền, Nhà bán hàng trỏ các record, thay đổi các thông tin trong mục Địa chỉ thành dãy IP tương ứng.

Nếu mục Địa chỉ là dãy IP lạ, Nhà bán hàng có thể xóa hết để đảm bảo tên miền được trỏ đúng.
Ở mục 1 và 2, Nhà bán hàng tiến hành trỏ tên miền về website Haravan bằng cách sửa đổi Địa chỉ bằng địa chỉ IP mà Haravan cung cấp trong Website ==> tên miền và nhấn lưu cấu hình.

Lưu ý

Để kiểm tra xem tên miền đã hoạt động, Nhà bán hàng trở lại trang quản trị tên miền của Haravan. Nhà bán hàng tải lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì tên miền đã được cấu hình thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền


Quên - Đổi mật khẩu

Khi Nhà bán hàng quên mật khẩu, Nhà bán hàng có thể click vào quên mật khẩu và điền các thông tin tên miền, email dùng để đăng ký tên miền và mã bảo vệ để xin mật khẩu.

Sau khi click quên mật khẩu, PA Việt Nam sẽ gửi về cho Nhà bán hàng một email có mật khẩu mới, Nhà bán hàng tiến hành đăng nhập và đổi mật khẩu như cách thông thường.

Để đổi mật khẩu, Nhà bán hàng cần nhập mật khẩu cũ, nhập hai lần mật khẩu mới và click đổi mật khẩu là được.


Sử dụng email doanh nghiệp

Đối với các Nhà bán hàng được hỗ trợ dùng gói email doanh nghiệp. Để sử dụng được email theo tên miền thì cần phải cấu hình thêm các record MX và TXT với địa chỉ:

MX: mail02.haravan.vn

TXT: "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"

Hoặc Nhà bán hàng cũng có thể thêm và nhập các giá trị để cấu hình tên miền đầy đủ như hình.

Sau đó, Nhà bán hàng lưu lại để hoàn tất các bước cấu hình tên miền.

  • Truy cập vào phần quản lý tên miền của PA Vietnam
  • Chọn Cấu hình DNS tên miền , tại dòng MX, nhấp Sửa
  • Nhập Name: @, Loại: MX và Host: mail02.haravan.vn
  • Nhập Name: @, Loại: TXT và Host: "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"
  • Lưu lại để hoàn tất