• Trang chủ
  • ->
  • Cách trỏ tên miền mua từ PA Việt Nam

Cách trỏ tên miền mua từ PA Việt Nam

PA Vietnam là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn tại Việt Nam, ưu điểm của PA Vietnam là Nhà bán hàng có rất nhiều phương thức thanh toán thông dụng tại Việt Nam để thanh toán cho họ cũng như lợi thế giá về các tên miền .vn

Để sử dụng tên miền riêng mua từ PA Vietnam, trước tiên Nhà bán hàng cần tên thêm tên miền đó vào danh sách tên miền trong quản trị Haravan.

Câu mục liên quan


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để thêm tên miền vào Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể vào Website > Tên miền > Thêm tên miền > Copy địa chỉ IP để dùng khi trỏ tên miền.

Hoặc Nhà bán hàng có thể tham khảo chi tiết theo hướng dẫn cấu hình tên miền

Nhà bán hàng cần cài đặt những gì trên trang quản lý tên miền của PA Việt Nam?

Nhà bán hàng có thể cấu hình các bản ghi A, bản ghi CNAME, các record để sử dụng mail hoặc chuyển hướng tên miền theo nhu cầu ở trang quản lý này.

Đăng nhập trang quản lý

Nhà bán hàng truy cập vào trang https://access.dotvndns.vn

Sau đó điền thông tin tên miền và mật khẩu để vào trang quản lý.

Quên - Đổi mật khẩu

Khi Nhà bán hàng quên mật khẩu, Nhà bán hàng có thể click vào quên mật khẩu và điền các thông tin tên miền, email dùng để đăng ký tên miền và mã bảo vệ để xin mật khẩu.

Sau khi click quên mật khẩu, PA Việt Nam sẽ gửi về cho Nhà bán hàng một email có mật khẩu mới, Nhà bán hàng tiến hành đăng nhập và đổi mật khẩu như cách thông thường.

Để đổi mật khẩu, Nhà bán hàng cần nhập mật khẩu cũ, nhập hai lần mật khẩu mới và click đổi mật khẩu là được.

Trỏ tên miền thông thường

Ở trang cấu hình tên miền, Nhà bán hàng trỏ các record, thay đổi các thông tin trong mục Địa chỉ thành dãy IP tương ứng.

Nếu mục Địa chỉ là dãy IP lạ, Nhà bán hàng có thể xóa hết để đảm bảo tên miền được trỏ đúng.
Ở mục 1 và 2, Nhà bán hàng tiến hành trỏ tên miền về website Haravan bằng cách sửa đổi Địa chỉ bằng địa chỉ IP mà Haravan cung cấp trong Website ==> tên miền và nhấn lưu cấu hình.

Tại sao tôi không sử dụng được email doanh nghiệp

Đối với các Nhà bán hàng được hỗ trợ dùng gói email doanh nghiệp. Để sử dụng được email theo tên miền thì cần phải cấu hình thêm các record MX và TXT với địa chỉ:

MX: cpanel.haravan.vn

TXT: "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"

Hoặc Nhà bán hàng cũng có thể thêm và nhập các giá trị để cấu hình tên miền đầy đủ như hình.

Sau đó, Nhà bán hàng lưu lại để hoàn tất các bước cấu hình tên miền.

Nhà bán hàng trở lại trang quản trị tên miền của Haravan, load lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK có nghĩa là tên miền đã được cấu hình thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.